Masternes Gjenvinning tar i bruk SmartDok for å få bedre rutinertimeregistrering og kontroll over en stadig voksende maskinpark

Masternes ble kunde nummer 800 i Norge. Foto: Lasse Sørnes.

Masternes ble kunde nummer 800 i Norge. Foto: Lasse Sørnes.

SmartDok sin kunde nummer 800 i Norge ble Masternes Gjenvinning.

En kunde som har store forventninger til innføringen av SmartDok i organisasjonen. Selskapet tilbyr i dag komplette, kostnadseffektive og miljøriktige avfallsløsninger i hele Finnmark, og ønsker å bli enda bedre med SmartDok på laget.

– Vi hørte om SmartDok for mange år tilbake, men noe mer enn prat ble det ikke før vi traff dere på MEF sin konferanse for noen måneder tilbake. Vi kom i prat med Account Manager Inger Lise hos dere som guidet oss gjennom mulighetene og besparelsene med å ta i bruk systemet. Så mailet vi litt fram og tilbake, før avtalen ble signert, sier personalrådgiver Tone Maurstad.

– Vi trenger et system som alle i organisasjonen kan bruke. Det skal være brukervennlig og komplett, sier Tone som har stor tro på at SmartDok er løsningen for selskapet.

Koblingen mellom timeregistrering og lønnsutbetaling forsterkes

– Vi forventer at timeregistreringen vår skal bli bedre og nøyaktig, og ikke minst at koblingen mellom lønn og timeregistrering skal bli mer forståelig for alle, sier hun.

Timeføringsmodulen i SmartDok var hovedgrunnen til at Masternes Gjenvinning tok i bruk SmartDok. Med på dette fulgte det også en annen oppside for selskapet. Masternes ser ikke bare for seg at timeføring og lønn skal bli mye enklere fremover, også bedre kontroll på maskinparken er et viktig moment.

– Vi ønsker bedre rutiner på vår stadig økende maskinpark. Vi opererer i dag over hele Finnmark og en bedre oversikt over timer og maskiner vil være Alfa og Omega for oss, sier hun.

SmartDok utvikler seg

Et programvareselskap som leverer et innovativt system som SmartDok må hele tiden ligge i front av utviklingen. Nye krav, nye bruksmønstre og ønsker fra brukeren skal tas hensyn til, og kunden blir på en måte den viktigste utvikleren.

– Vi har også forventninger til at SmartDok hele tiden skal være med i utviklingen og fortsette og utvikle sitt produkt, noe jeg har stor tro på at vil skje, sier hun til slutt.

Vi ønsker dermed kunde nummer 800 i Norge velkommen som kunde.

Vil du vite mer om SmartDok og mulighetene det kan gi ditt selskap? Besøk www.smartdok.no for mere informasjon.

Kundemassen til SmartDok vokser fort

Pr. 2020 har SmartDok 2500 kunder og 70.000 brukere og vokser i stor fart.