– Vi må løfte byggenæringen inn i den digitale tidsalder sammen

Foto: Lasse Sørnes

Foto: Lasse Sørnes

Dette sier Jomar Talsnes Heggdal, prosjektleder for gigant-initiativet «Felles veikart for digitalisering av byggenæringen.» Et initiativ ment å få de etterhvert mange – og ytterst oppegående – norske, digitaliserings-prosjektene til å dra i samme retning.

I fjor høst samlet Byggenæringens Landsforening (BNL) landets skarpeste hoder for å se på muligheten til å enes bredt om et felles veikart for digitalisering av byggenæringen. Drøyt fjorten dager senere la BNL, buildingSMART og Bygg21 frem sitt forslag til mandat og en plan for arbeidet.

– Sentralt i arbeidet er de mange pågående, gode initiativene innenfor digitaliseringen av den norske byggenæringen. Målet er i korte trekk å samle og koordinere disse bedre. Det er også et mål å dra i gang digitaliseringen på de feltene som fortsatt henger etter, sier Talsnes Heggdal.

Høy nytteverdi

At det var BNL som tok initiativet til møtet er ikke tilfeldig. Som paraplyorganisasjon for 15 ulike bransjer og 4000 medlemsbedrifter, bedrifter som sysselsetter mer enn 70 000 ansatte, er det åpenbart at få – om noen – har større nytte av en åpen og fri informasjonsflyt. En informasjonsflyt som sikrer større effektivitet, bedre lønnsomhet og langt høyere transparens.

– Byggenæringen står foran et veiskille. Overgangen til digitaliserte prosesser er avgjørende for å skape nødvendig effektivisering og lønnsomhet. Ikke minst for å møte konkurransen fra utlandet. En konkurranse vi vet kommer, sier Talsnes Heggdal.

Raskt og smertefritt

For at overgangen til en digitalisert hverdag skal gå så raskt og riktig som mulig for seg, tror prosjektlederen det er avgjørende at næringen beveger seg samlet. Digitaliseringsarbeidet har etter Talsnes Heggdals skjønn så langt vært preget av alt for mange utredninger. Få har så langt forsøkt å digitalisere bredden i næringen.

– En tredjedel av omsetningen i BAE-næringen stammer fra offentlige innkjøp. En mer effektiv og produktiv næring vil øke utbyttet av disse kjøpene og samtidig redusere miljøbelastningen. Både lokalt og globalt. Dette er gevinster vi ikke har råd til å la være å høste. Verken som fagfolk eller verdensborgere, sier Talsnes Heggdal.

Les hele saken på BuildingSmart Norge