Arbeidet med å digitalisere hele verdikjeden i bygg- og anleggsbransjen er et internasjonalt prosjekt som krever omstilling og nytenkning i alle ledd.

20160531_3Mini

Fra venstre: Anssi Savisalo, buildingSMART Finland/Finnish Consulting Group (FCG), Maja Terning, Business Oulu, Anstein Skinnarland, buildingSMART Norway, Tor-Arne Bellika, Smart Construction Cluster/SmartDok, Bjørn Tore Hagberg, SmartDok. Foto: Lasse Sørnes

Mandag og tirsdag i uke 22 ble det holdt et internasjonalt digitaliserings-seminar for IKT, bygg- og anleggsbransjen i Alta.

– Arbeidet med å digitalisere hele verdikjeden i bygg- og anleggsbransjen er et internasjonalt prosjekt som krever omstilling og nytenkning i alle ledd, forteller Tor-Arne Bellika styreleder i IKT Alta.

Bellika er også styremedlem i SmartDok og har sammen med representanter fra Alta Kommune, Norges Arktiske Universitet og sentrale BAE og IKT- bedrifter stiftet medlemsorganisasjonen Smart Construction Cluster SA (SCC), som fokuserer på å styrke entreprenørbransjen og det fremadstormende IT-miljøet i Finnmarks største by.

Forutsetningene ligger til rette i Finnmark og Alta

– I Alta har vi forutsetningene for å få i gang prosjekter der alle aktørene er involverte – helt fra planleggingsfasen med kommunen/byggherren til FDV (Forvaltning, Drift og Vedlikehold). I SCC skal ingeniør- og arkitektmiljøet og utførende entreprenører jobbe hånd i hånd med SmartDok, Nordens ledende bransjesystem, med å jakte på reduserte byggekostnader, kortere byggetider og høyere kvalitet, sier Bellika.

– Det finnes mange suksesshistorier og flinke folk. Nå skal vi gå sammen om å jobbe på tvers av fagfelt gjennom et klyngeinitiativ som SCC, sier han.

Seminaret hadde 45 norske og finske deltakere, i hovedsak fra IKT, bygg- og anleggsbransjen, samt flere prominente gjester og foredragsholdere. Blant annet har SmartDok hentet inn Anstein Skinnarland, daglig leder i buildingSMART til å fortelle om det digitaliseringsarbeidet som BuildingSMART gjør internasjonalt, og at Norge er en av ”first movers” i denne prosessen.

Deltakere fra finske IKT og bygg- og anleggsmiljøer var også med, blant annet Anssi Savisalo, buildingSMART & Finnish Consulting Group (FCG) og Maja Terning, Business Oulu deltok under hele seminaret.