Fredag 1.juli 2016 endres Byggherreforskriftens §15. Er du klar?

Pernille Haugen hos SmartDok holder opp HMS kortet. Salgssjef Per Tore Hansen lurer i bakgrunnen. Foto: Lasse Sørnes

Pernille Haugen hos SmartDok holder opp HMS-kortet som brukes. En nysgjerrig salgssjef Per Tore Hansen lurer i bakgrunnen. Foto: Lasse Sørnes

Endringene innebærer blant annet krav om at mannskapslister skal føres elektronisk og at fødselsdato eller D-nummeret til alle som utfører arbeid på bygg- og anleggsplassen skal oppføres i denne oversiktslisten.

– Vi har løsningen klar som tilfredsstiller myndighetenes krav. Vår elektroniske løsning er enkel å bruke fremfor manuell føring av mannskapslister, sier salgssjef Per Tore Hansen i SmartDok.

Bakgrunnen for endringene i loven er å motvirke misbruk av HMS-kort, at oversiktslistene skal vise rett identitet for den som faktisk utfører arbeid, og effektivisere byggherrens kontroll og Arbeidstilsynets tilsyn.

– Vi og våre kunder har hatt god erfaring med ID06-løsningen vår i Sverige, som på mange måter er veldig lik denne. I Norge har vi hatt en løsning for elektronisk Byggekortleser på markedet i lang tid, så dette er ikke noe nytt for SmartDok, oppsummerer salgssjefen.

– For å tilpasse oss endringene i Byggherreforskriftene var det kun snakk om minimale endringer for å tilfredsstille kravene. Om du trenger en løsning kjapt, er det bare å ta kontakt med oss, avslutter salgssjefen.

SmartDok er i dag er Norges desidert mest brukte timeregistrerings– og HMS/KSdokumentasjonsløsning i bygg- og anleggsbransjen.

Hva forskriften omfatter?

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Les mere om hva forskriften handler om hos arbeidstilsynet.

Hvem må ha HMS-kort?

Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. Hensikten er å identifisere både hvem du er og hvem du arbeider for. Her er mer informasjon om HMS-kortet. HMS-kort i bygge- og anleggsnæringen.