Den nye byggherreforskriften som skulle innføres 1. juli er nå utsatt på ubestemt tid. Løsningen er dog på plass.

HMSkort

SmartDok har løsningen klar for de som allikevel ønsker å komme igang med elektroniske mannskapslister. Foto: Lasse Sørnes

Etter planen skulle endringene i byggherreforskriften som innebar blant annet krav om at mannskapslister skal føres elektronisk og at fødselsdato eller D-nummeret til alle som utfører arbeid på bygg- og anleggsplassen utsatt på ubestemt tid.

Det var Byggenæringens Landsforening (BNL) som gikk ut og ba om mer tid før de nye reglene skulle tre i kraft.

– Næringen har bedt om mer tid og derfor bli ikrafttreden nå utsatt, bekrefter avdelingsdirektør Rune Ytre-Arna i Arbeids- og sosialdepartementet overfor Byggeindustrien.

– Vi er selvsagt svært glade for at Arbeids- og sosialdepartementet har lyttet til oss, og at det BNL har bedt om nå fører til at både vi og departementet kan bruke mer tid til å utforme et formålstjenlig regelverk, sier næringspolitisk direktør Audun Lågøyr i BNL til Byggeindustrien.

Løsningene er på plass

Flere av leverandørene av byggekortsystemer fikk også kort tid på seg til å gjøre seg klare til endringen av forskriften. SmartDok sitt utviklerteam var dog rask på labben og tilpasset kjapt sin byggekortleserløsning til de nye kravene og har de siste dagene opplevd en stor pågang på sin løsning.

– Vi har en veldig bra løsning på plass for de som ønsker å komme igang med å føre mannskapslister elektronisk allerede fra i dag av, sier slagssjef i SmartDok Per Tore Hansen.

Byggekortleser

Byggekortleseren fra SmartDok er genial og enkel i bruk