En kombinasjon av datamengdene fra SmartDok og bimsync kan digitalisere mye av informasjonsprosessene i dagens byggenæring.

Håvard Bell i Catenda i hyggelige samtaler med SmartDok's Bjørn Tore Hagberg. Tilstede på møtet var også flere av SmartDoks lokale kunder, Harald Nilsen Entreprenørforretning AS og Ulf Kivijervi AS, samt representanter fra Verte Arkitekter AS og den nye spennende klyngen Smart Construction Cluster fra Alta. Foto: Lasse Sørnes

Håvard Bell i Catenda i hyggelige samtaler med SmartDok’s Bjørn Tore Hagberg. Tilstede på møtet var også flere av SmartDoks lokale kunder, Harald Nilsen Entreprenørforretning AS og Ulf Kivijervi AS, samt representanter fra Verte Arkitekter AS og den nye spennende klyngen Smart Construction Cluster fra Alta. Foto: Lasse Sørnes

Denne uken fikk SmartDok besøk av Catenda som er en innovativ teknologileverandør av BIM gjennom produktet bimsync.

Både SmartDok og Catenda er to norske teknologibedrifter med internasjonale ambisjoner som jobber for å gjøre byggebransjen mer digital.

Hensikten med møtet i Alta var å tenke litt høyt sammen, forteller grunder og daglig leder i Catenda, Håvard Bell.  Tilstede på møtet var også flere av SmartDoks lokale kunder, Harald Nilsen Entreprenørforretning AS og Ulf Kivijervi AS, samt representanter fra Verte Arkitekter AS og den nye spennende klyngen Smart Construction Cluster fra Alta.

Klyngeinitiativ

At det skjer mye i bransjen her lokalt er tildelingen Innovasjon Norge gjorde til Alta-klyngen på 900.000 kroner til BIM-satsing i Finnmark et godt eksempel på.

Smart Construction Cluster som er representert ved bla annet Ulf Kivijervi, Anlegg Nord, SmartDok og Alta Kommune er et klyngeinitiativ som har som formål å gjøre bygg- og anleggsbransjen mer lønnsom gjennom en samlet og helhetlig digitalisering.

At Catenda ser muligheter i Alta er både et resultat av at SmartDok og Catenda har funnet hverandre gjennom interesseorganisasjonen buildingSMART, mens selve nettverkseffekten blir forsterket gjennom at det finnes en felles digital visjon og vilje i Smart Construction Cluster.

Smart Construction Cluster kan fasilitere samarbeid

– Vårt møte i Alta kan være starten på et mulig samarbeid mellom Catenda og SmartDok, sier Håvard Bell.

Mens SmartDok er markedsledende og eksperter på den utførende fasen i verdikjeden, er Catenda pioneer i prosjekterings- og planleggingsfasen. Med bimsync fra Catenda er det mulig å dele og samarbeide om BIM-modeller (BIM collaboration), sakshåndtering for avvik, sjekklister og dokumenter, samt tegninger.

– Å få koblet på SmartDok i selve byggefasen vil kunne gi sluttbruker en enorm merverdi. Det er spesielt på dette området, samt varekartotek og eventuelt måling av data fra prosjektutførelse i forhold til prosjektering, sier Håvard videre. 

Den digitale tvillingen til prosjektet

En digital modell av bygget, eller den digitale tvillingen til prosjektet, har en stor verdi som informasjonsbærer gjennom alle fasene til bygget. bimsync har bygget grunnmuren for å benytte de digitale modellene som knagger til å henge fra seg informasjon på. SmartDok komplementerer dette med sitt fokus på informasjon, data som kan ha mye mer nytte i langt flere faser enn det som i dag er vanlig.

– Kombinasjonen har et potensial i å digitalisere mye av informasjonsprosessene i dagens byggenæring, slår Håvard fast.

På bimsync sine hjemmesider kommer det klart frem at samarbeid skaper en bedre byggeplass. Nå kan den neste samarbeidspartneren kanskje bli SmartDok. Foto: bimsync.

På bimsync sine hjemmesider kommer det klart frem at samarbeid skaper en bedre byggeplass. Nå kan den neste samarbeidspartneren kanskje bli SmartDok. Foto: bimsync.

Felles internasjonalisering neste?

Catenda har allerede kommet i gang med internasjonaliseringen, og har fått god mottakelse på produktene sine i utlandet. SmartDok har også internasjonale ambisjoner og har allerede vært tilstede i det svenske markedet i over 3 år.

En forutsetning for å lykkes med internasjonalisering kan være et nettverk som fasiliterer innovasjon. Slike nettverk skapes ikke alltid ”utenfra”, men kan bli stimulert av initiativ fra klynger eller bedrifter med synergier. Her er tillit og evnen til å skape relasjoner en viktig forutsetning, noe som både Catenda og SmartDok ser ut til å ha funnet.

– Både SmartDok og Catenda er opptatt av internasjonalisering og en pådriver for digitalisering av byggebransjen. Synergien mellom disse to selskapene er påfallende, både med åpne standarder og fokuset på at data skal flyte mellom ulike systemer, sier gründer og daglig leder i SmartDok, Bjørn Tore Hagberg.

Felles Innovasjonsprosjekter med kunder

Catenda er allerede i gang med et stort prosjekt med Kruse Smith, der ideen er å gjøre bimsync til en digital VDC (Virtual Design and Construction) motor, slik at byggeprosjektene reduserer risiko og stadig øker sin effekt. Kruse Smith er kanskje lengst fremme på dette i Norge i dag.

SmartDok på sin side har levert løsninger til flere av de store aktørene i bransjen i mange år, blant annet Peab, Skanska og Veidekke. Muligheten til å samkjøre innovasjonsprosjekter mellom SmartDok og Catenda skulle absolutt være tilstede i og med at begge systemleverandørene har erfaring og kunnskap om å jobbe sammen med de største firmaene i bransjen.

– Å hele tiden kunne se fremover og ville skape noe er en viktig faktor, og man skal ikke se bort ifra at flere spennende prosjekter kan ha fått sine første såkorn etter møtet i Alta, sier Håvard til slutt.

Finn ut mere om SmartDok på deres hjemmeside.