Stor interesse for SmartDok sin nye byggekortleser i det nye lovkrav om elektroniske mannskapslister på byggeplassen trer i kraft 1.juli 2017.

SmartDok byggekortleser mannskapsliste

SmartDok sin byggekortleser er robust. Den er vanntett, støvtett og tåler kulde. I tillegg, lett å montere og lett å bruke.

SmartDok har hatt stor pågang med forhåndsbestillinger på sin nye robuste byggekortleser etter at det i forrige uke ble det klart at Byggebransjen innfører krav om elektronisk oversikt over ansatte på byggeplasser. Digitale mannskapslister blir nå den nye hverdagen på byggeplassen.  

– Det er godt over en måned til de nye kravene trer i kraft, og allerede nå strømmer det inn forhåndsbestillinger på den nye boksen vår. Noe av grunnen til den store pågangen er nok vår fleksible løsning som ikke bare er veldig brukervennlig og leveres med en robust byggekortleser, men også at denne løsningen støtter inn og ut registrering med mobiltelefon, sier Account Manager i SmartDok, Sondre Andersen.

Endringene skjer som et ledd i oppfølgingen av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, og er en videreføring av tidligere fastsatte endringer i byggherreforskriftens bestemmelse om plikt til å føre liste over de som arbeider på en bygge- eller anleggsplass. Det vil si at alle som skal inn på en byggeplass fra 1.juli av må ha et HMS-kort for å komme inn. I tillegg må byggherre føre digitale mannskapslister. Dette kan gjøres med å montere en eller flere byggekortlesere.

Egen robust byggekortleser + mulighet for mobil registrering

SmartDok har levert løsninger for digitale mannskapslister i flere år med stor suksess. Nå lanserer de sin nye løsning som inneholder en egen terminal (de brukte et nettbrett tidligere). Arbeiderne scanner enkelt sitt HMS-kort (byggekort) på terminalen når de går ut og inn av arbeidsplassen, og blir så registrert i systemet slik at selskapet overholder alle lover om mannskapslister ved en byggeplass.

– Vår nye leser er enda mer robust og den trives veldig godt i vårt klima her i Norge. Den er vanntett, støvtett og tåler kulde og dårlig vær, forteller Andersen.

– Det er også viktig at ut og inn registreringene skal være enkel for brukerne, og ikke minst skal leseren være lett å montere. Hold ditt ID-kort opp mot leseren og du vil både se og høre om du sjekker deg inn eller ut. Med SmartDok sin løsning kan du som sagt tidligere også bruke mobiltelefon for å registrere. En kan linke din SmartDok-bruker med ditt HMS-kort noe som gjør at du kan logge deg inn og ut av byggeplassen ved hjelp av din mobiltelefon. Dette forutsetter at du har opprettet en SmartDok-konto, sier Sondre.

Her snakker vi altså om et skikkelig kinderegg:

 • Enkel å bruke
 • Enkel å montere
 • Fleksibel

Tar i mot forhåndsbestillinger

På grunn av stor pågang tar nå SmartDok i mot forhåndsbestillinger på løsningen.

– Det lønner seg å være tidlig ute her. Send inn din bestilling til oss så kontakter vi deg angående levering. Vi har et enkelt bestillings-skjema på nett som du kan bruke, sier Sondre.

Bestill her: SmartDok byggekort bestillingsskjema 

Her er litt informasjon om byggekortleseren fra SmartDok:

 • Enkel å ta i bruk, monter fast på vegg og plugg i strøm (230 V)
 • Link leseren til riktig prosjekt i SmartDok
 • Leser er laget for nordiske forhold, vanntett og tåler kulde
 • Leseren kommuniserer via mobilnettet og SIM kort er ferdig installert, ingen plunder for å komme på nett!
 • Arbeiderne registrerer seg inn og ut med sitt byggekort. Et enkelt «swipe» og du er registrert!
 • All informasjon registreres og lagres og bedriften får full oversikt på hvem/hvilken bedrift som har vært innom hvert prosjekt
 • Kan brukes av alle med Byggekort/HMS kort
 • Kobling av kort og egne ansatte som gir mulighet for mobil registrering inn/ut
 • Mannskapslistene kan du enkelt hente ut elektronisk via web
 • Tilfredsstiller myndighetenes krav til elektronisk mannskapsliste

Ta kontakt med SmartDok for å forhåndsbestille produktet deres med å følge denne linken. 

Hvem har ansvar for HMS?

Byggherreforskriften gir byggherre et selvstendig og overordnet ansvar for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på en bygge- eller anleggsplass blir ivaretatt. Forskriften stiller blant annet krav om at det til enhver tid føres liste over de som arbeider på en bygge- eller anleggsplassen.

Bedre kontroll

Alle som skal arbeide på en bygge- eller anleggsplass plikter å ha et såkalt HMS-kort, som viser deres identitet. Det nye kravet om oppføring av HMS-kortnummer i oversiktslistene vil føre til at aktørene får bedre kontroll med at de som arbeider på bygge- eller anleggsplassen har HMS-kort. Dette vil i sin tur gjøre at kvaliteten på listene blir bedre.

Elektronisk føring av oversiktslister vil blant annet innebære at man unngår problemet med manuelt førte lister, som ofte er uleselige.
I høringen ble det lagt til grunn at hele fødselsnummeret til den enkelte skulle oppføres i oversiktslistene. Etter dialog med næringen er dette nå endret til at HMS-kortnummeret skal føres inn i listene.

Her kan du lese forskriften.