Virtual Reality fikk sammen med SmartDok og BIM stor oppmerksomhet under Computerworlds konferanse for digitalisering av byggenæringen

Se video av SmartDok og COLLAPRIME sin VR-teknologi

Under Computerworlds digitaliseringskonferanse for byggenæringen var det ikke bare BIM, digitale timelister, sensorikk og robotisering som fikk oppmerksomhet. Det finske selskapet COLLAPRIME viste fram sin VR-teknologi og skapte stort engasjement.

Det finske selskapet med base i Oulo i Finland var invitert ned til messen i regi av Smart Construction Cluster for å vise frem sin imponerende VR-cave som er laget spesielt for byggenæringen. Et verktøy som har vært brukt i Finland med stor suksess. Seks sykehus er bygget med hjelp av teknologien, som gjør det mulig å bygge en fullskala 3D simulerings- og prototypeverksted.

– Et problem for byggherrer og entreprenører er å kunne visualisere bygget på forhånd skikkelig og oppnå en felles forståelse av hvordan bygget blir seende ut. Med VR-teknologien vår er dette nå mulig, og de forskjellige partene kan nå sammen gå inn i bygget for å oppleve og bli enige om løsningene på forhånd. Dette har vært svært effektivt i de seks sykehusprosjektene,  sier Tony Lindqvist i COLLAPRIME.

Se video ovenfor for fullstendig intervju med Tony.

3D-Cave/VR-rom gir lavere kostnader i byggefasen

Tor Arne Bellika

Tor Arne Bellika i Smart Construction Cluster i samtale med en av konferansens mange deltakere.

Leder for Smart Construction Cluster, Tor Arne Bellika ser meget positivt på fremtidens teknologi innenfor bransjen.

– Digitaliseringen av Bygg- og Anleggsnæringen starter med at bestillerne går foran. Det fullskala visualiseringsrommet Smart Construction Cluster og det finske medlemmet COLLAPRIME viste i Oslo er en forutsetning for heldigitale bestillinger og byggeprosjekter. Teknologien gjør det mulig å involvere brukerne og mange flere viktige interessenter i design/planlegging, og skaper forutsetninger for at alle har samme bilde av hva som skal bygges og hvordan bygget skal tjene brukerne mye bedre, sier han.

– Dette felles bildet som alle tar sterk eierskap til skaper forutsetninger for helt nye kontraktsformer der alle forplikter seg kollektivt til tid, kostnader og kvalitet. Erfaringene viser at bruk av slik 3D-Cave/VR-rom gir lavere kostnader både i byggefase og livsløpet og vesentlig kortere byggetider, legger han til.

Bellika kan avsløre at et VR-rom kan komme til Alta til høsten.

– I Alta har vi fått avsatt 200 m2 på Campus Alta og det ser lyst ut for å slikt utstyr og leverandørere med kompetanse på nye metoder og kontraktsmodeller allerede i høst. Alta Kommune har bestemt seg for å gå foran i digitalisering av sin innkjøpsfunskjon, men næringen må være villig til å følge opp og leie seg inn som brukere.

Mye skryt til SmartDok

Digitalisering er mer enn bare BIM og VDC. Digitalisering av byggenæringen handler ikke bare om avansert bruk av BIM-modeller. Digital timeføring, maskintimer, HMS/KS og massetransport er også en sentral del av digitaliseringen. Gründer av SmartDok, Bjørn Tore Hagberg holdt et foredrag om SmartDok foran et stort publikum. Med seg på scenen hadde han Oddmund Langlo i Peab som viste forsamlingen hvordan Peab har implementert SmartDok i organisasjonen.

– Om vi for eksempel ser på lønnsarbeidet, så har det arbeidet med digitaliseringen av timelistene som før tok to dager, tar nå to timer, sier Langlo.

Også Jo Mortensen i Skanska kunne fortelle om store besparelser med digitalisering via timelister og massetransport.

– Vi har spart 15-20 årsverk på å føre timeregistrering, lasslister digitalt via SmartDok, sa han under foredraget sitt.

Peab SmartDok

Oddmund Langlo, Controller i PEAB- K. Nordang forklarer hvordan Peab har implementert SmartDok i organisasjonen.

BIM blir en del av hverdagen

VR digitalisering SmartDok

SmartDok besøkte Computerworld sin konferanse for byggenæringen.

Digitaliseringen av næringen vil komme til å gjøre samhandling, forståelse, og ikke minst fortjenesten bedre i fremtidige byggeprosjekt. Hvor langt inn i fremtiden vi skal for at alt helt ned til varenivå er implementert i en hver digital kopi av et bygg, er det ingen som kan si med sikkerhet.  Det er klart etter konferansen at i enkelte felt er teknologien komme langt, mens koblingen mellom hver vare og en BIM-modell er enda et stykke unna å være komplett. Her er standardisering et ord en bør merke seg.

Bjørn Tore Hagberg er på sin side optimistisk med tanke på å koble sammen BIM og SmartDok.

– Vi ønsker etterhvert å knytte SmartDok og BIM tettere sammen, noe som igjen vil gi effekt ut til våre kunder, sier Hagberg.

For mer informasjon om messen se Computerworld sin side om bygg og anlegg.