Arbeidstilsynet reagerer strengere ved brudd på plikten til å ha HMS-kort.

hms-kort hms kort smartdok

Med SmartDok sine løsninger for elektroniske mannskapslister minimere du risikoen for manglende HMS-kort på arbeidsplassen. 

Virksomheter som bryter HMS-kortplikten risikerer nå å få gebyr på minst 10.000 kroner. Ved bruk av SmartDok Byggekortleser minimerer du risikoen for manglende HMS kort – unngå bot!

SmartDok sin byggekortleser har tatt bygge- og anleggsbransjen med storm. Dette er ikke uten grunn. Den er enkel å montere, robust, enkel å bruke, og ikke minst sørger den for å føre elektroniske mannskapslister på din byggeplass. Alle ansatte må scanne seg inn med sitt HMS-kort før de ankommer byggeplassen og scanne seg ut i det de forlater området. Enklere blir det ikke, og med å ta i bruk byggekortleseren vil du minimere sjansene for at noen bryter HMS-kortregelene.

Bestill byggekortleser fra SmartDok!

10.000 kroner i bot

Arbeidstilsynet har nå strammet inn på brudd ved bruk av HMS-kort. Bryter selskapet HMS-kortplikten kan en risikere og få et gebyr på minst 10.000 kroner. Gebyret vil øke etter hvor mange ansatte som mangler HMS-kort i virksomheten. Beløpet vil også øke ved gjentagende brudd fra en virksomhet.

Formålet med HMS-kort er først og fremst å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljøet på bygge- og anleggsplasser og i renholdsvirksomheter. Primærhensikten er at de ansvarlige på en byggeplass skal ha oversikt over hvem som er på byggeplassen til enhver tid. Å ha slik oversikt er nødvendig for å ivareta sikkerheten til arbeidstakerne.

I offentlige registre

Arbeidsgiver skal sørge for at alle som utfører arbeid innen bygg- og anlegg eller renhold har gyldig HMS-kort. Kravet om HMS-kort gjelder både norske og utenlandske virksomheter. Også arbeidsgiverne selv og enkeltpersonforetak uten ansatte skal ha HMS-kort og risikerer overtredelsesgebyr dersom de ikke har det.

Bakgrunnen for at Arbeidstilsynet nå innfører bruk av overtredelsesgebyr ved manglende HMS-kort er at vi over tid har sett at brudd på HMS-kort plikten skjer i altfor stor grad. Å ikke innrette seg etter regelverket skal få større konsekvenser. Det vil også ha en preventiv effekt.

Her bestiller du byggekort: https://www.byggekort.no/

SmartDok elektroniske mannskapslister

Kilde: arbeidstilsynet