SmartDok har denne uken lansert en ny skjemabygger, og er godt igang med å bygge en fullstendig HMS/KS-pakke

Skjema- og bildemodulen som nå har blitt døpt om til HMS/KS var selve «moderskipet» til SmartDok. Det var med denne modulen alt startet i 2006. 

Å dokumentere avvik eller arbeid utført med GPS-taggede foto var for over ti år siden SmartDoks bærebjelke. I 2018 er Skjema- og bildemodulen en av ti uavhengige moduler i SmartDok. Nå omdøpes nettopp denne modulen til HMS/KS-modulen.

– Med denne ukens oppdatering vil det å bygge skjema eller sjekklister bli enklere enn noen gang. Å forenkle jobben med dokumentasjon har vært vårt mål hele tiden. Helt siden vi startet opp i 2006. Med den nye skjemabyggeren vil våre brukere få et kraftfullt verktøy som vil gjøre det daglige arbeidet med avvik- og annen dokumentering enda enklere enn før, sier Gründer Bjørn Tore Hagberg.

– Denne lanseringen representerer første steg i prosessen med å videreutvikle skjema-/ bildemodulen, og vi vil i denne forbindelse omdøpe modulen til SmartDok HMS/KS modul. Neste steg i videreutviklingen er å utvikle et standard skjema for rapportering av RUH, med mulighet for behandling/lukking av rapporteringer, samt hente ut statistikk på rapporterte avvik, forteller Hagberg.

BESTILL HMS/KS MODUL I SMARTDOK

På plass allerede i 2006

SmartDok gründer Bjørn Tore Hagberg presenterer den nye skjemabyggeren

Gründer av SmartDok Bjørn Tore Hagberg og resten av SmartDok-gjengen gleder seg over den nye oppgraderingen og nok et steg mot en komplett HMS/KS-pakke i SmartDok.

Forretningsideen til SmartDok var nettopp det å dokumentere med GPS-taggede bilder. Hagberg tar oss her med en tur ned «memory lane».

– Hele ideen bak SmartDok var å dokumentere ting smartere, derfor navnet SmartDok. I 2005 ble dokumentasjon gjort ved hjelp av digitalkamera og papirbaserte sjekklister. Dette var tungvint på mange måter. Huske å ta med de rette sjekklistene ut i felten, rett versjon, lagring, gjenfinning, sette rett bilde til rett sjekkliste osv, ramser Hagberg opp.

– Forretningsideen til SmartDok var å kunne gjøre alt dette på mobilen og «smelte» sammen bilder, sjekkliste og kunne GEO-tagge bildene og sende de «rett inn» på prosjektet. Den første modulen vi lagde var nettopp skjema/bildemodulen.

Hagberg med den første versjon av SmartDok tilbake i 2007

Gründer Bjørn Tore Hagberg fotografert av Altaposten i 2007 med den første versjonen av SmartDok.

– Allerede i 2006 hadde vi denne funksjonaliteten på plass, selv om første betalende kunde først kom i 2007. Vi var nok tidlig ute med dette og fokus på dette med HMS/KS var nok ikke det samme i 2007 som den er i dag, derfor var ikke denne modulen den mest «populære» den gang. Nå derimot er dette en av de mest populære og mest brukte funksjonalitet i SmartDok.

– Nå har altså den første modulen blitt revitalisert og fått en skikkelig oppgradering. Dette er også første trinn av flere som skal gjøres med HMS/KS modulen som vi nå har valgt å kalle modulen, sier han til slutt.

Dette er nytt i HMS/KS-modulen

  1. Ny skjemabygger med en rekke nye funksjoner og muligheter
  2. Ny og forbedret oversiktsside for skjemamaler
  3. Ny side for innsendte skjemaer med forbedrede filtrerings- og sorteringsmuligheter

Den nye skjemabyggeren er full av smarte funksjoner og muligheter. Disse vil gjøre prosessen med å bygge skjemamaler mer brukervennlig og enkelt, i tillegg til å gi en langt større fleksibilitet i skjemautformingen. Her finner du mer informasjon om hva oppgraderingen inneholder.

 

SmartDok skjemabygger lett å bruke

Den nye skjemabyggeren er full av smarte funksjoner og muligheter. Disse vil gjøre prosessen med å bygge skjemamaler mer brukervennlig og enkelt.

Med den nye skjemabyggeren vil du blant annet få drag’n drop funksjonalitet, automatisk lagring i utkastmodus, mange flere skjemaelementer, og mange andre nyttige funksjoner som vil gjøre dine avviksskjema helt skreddersydd din bedrift.