Samarbeider for å bekjempe useriøsitet i bransjen!

SmartDok sin løsning for elektronisk mannskapsliste har vært en sukess. Nå er den også kompatibel med HMSREG.

Veidekke, Skanska og AF går sammen om systematisert kontroll og analyse av leverandører og deres mannskap. SmartDok er med på laget.

Våren 2017 innførte Oslo kommune et felles system for elektroniske mannskapslister som skal benyttes på alle oppdrag innenfor bygg, anlegg og vedlikehold der Oslo kommune er oppdragsgiver. Ambisjonen er å begrense sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Løsningen heter HMSREG.

HMSREG er en løsning som digitaliserer oppfølging av seriøsitetstiltak og forpliktelser i Byggherreforskriften, og baserer seg på at informasjon fra HMS-kort, Brønnøysundregistrene, og Startbank samles, kontrolleres og oppdateres i sanntid.

Personell på byggeplassen kan forhåndsregistreres, og det blir lettere for hovedentreprenør å kontrollere at alt personell på byggeplassen innehar gyldige HMS-kort, sikkerhetsopplæring og kompetanse. Systemet gir også informasjon om hvor mange fagarbeidere, lærlinger og ufaglærte som befinner seg på prosjektet.

Veidekke, Skanska og AF sammen om byggeplasskontroll

De store entreprenørene har tidligere samarbeidet om sikkerhet på byggeplassene, men at de nå inngår et formelt samarbeid om HMSREG, er helt unikt i bransjesammenheng.

– Her har vi en klokkeklar nullvisjon. Vi skal ikke akseptere en viss grad av useriøsitet – det skal helt bort. Da nytter det ikke at de useriøse går fra våre byggeplasser og over til andre aktørers plasser. Det hjelper ikke oss som bransje og det hjelper ikke oss som selskaper heller. Da er det viktig at bransjen slutter opp rundt et felles system, og vi sender en appell til alle for å delta, sier Morten Grongstad i AF anlegg til bygg.no.

Veidekke som i dag bruker SmartDok sin løsning for elektroniske mannskapslister kan bruke det samme systemet til å registrere HMSREG.

– Vi bruker i dag SmartDok sitt adgangssytem for byggekortleser til å registrere mannskap på flere av Veidekke sine byggeplasser. Både Regboks, App og UE-App brukes fra SmartDok. Integrasjonen Mellom SmartDok og HMSREG muliggjør effektiv oppfølging av UE og samarbeidspartnere, SERIØSITET I PRAKSIS,  sier IT-ansvarlig Kim Andrè Håland i Veidekke Entreprenør AS.

SmartDok støtter opp

Sommeren 2017 kom kravet om digitale mannskapslister, og i den sammenheng lanserte SmartDok sin nye byggekortleser. Regboksen brukes i dag på over 500 byggeprosjekter i Norge, og antallet øker stadig. Suksessen bygger på brukervennlighet. Veidekke er en av mange entreprenører som har tatt i bruk regboksen.

– Nå har SmartDok kommet med integrasjon mot HMSREG, noe som betyr at vår byggekortleser, SmartDok-App, og UE-App kan brukes til å registrere data inn på HMSREG på en enkel, prisgunstig og problemfri måte, sier Sondre Andersen i SmartDok.

– Vi er stolte av å kunne være med å bidra til å skille gode og ryddige leverandører fra de useriøse, samt kunne avdekke økonomiske uregelmessigheter og ivareta påse plikt og bestemmelser i Byggherreforskriften, legger han til.

– Byggekortleseren vår er enkel å bruke, og ikke minst enkel å montere. Det er suksessfaktoren, avslutter Sondre.

SmartDok byggekortleser HMSREG

Byggekortleseren til SmartDok er i dag i bruk på over 500 byggeprosjekter i landet.

Hvordan fungerer HMSREG?

HMSREG har blitt utviklet i samarbeid mellom Oslo Kommune og Omega AS basert på en offentlig anskaffelsesprosess i 2016. Omega er et norskeid selskap som er spesialister på programvareutvikling og konsulenttjenester innen prosjektoppfølging.

HMSREG vil motta, lagre, kontrollere og analysere mannskapsdata og data om leverandørenes og underleverandørenes ivaretakelse av økonomiske forpliktelser. Arbeidstakernes HMS-kort benyttes for inn- og ut registeringer og vil leses gjennom:

 • Integrasjon mot eksisterende adgangssystemer,
 • Fast monterte registreringsbokser utenfor utvalgte bygg (feks. byggekortleseren til SmartDok)
 • Registrerings-app for smarttelefon (SmartDok-App, eller SmartDok sin UE-App)
 • Funksjonalitet inkluderer:
  • Opplasting av mannskapslister inkludert underleverandører
  • Registrering av inn- og utpasseringer for å generere oversiktslister og brann- og redningsliste
  • Godkjenning av nye underleverandør og mannskap
  • Systematisk og risikobasert oppfølging og kontroll av leverandører, kontrakter og rammeavtaler
  • Løpende leverandørkontroll gjennom integrasjon mot Enhetsregisteret, HMS-kort/byggekort.no og StartBANK.