SmartDok HMS-håndbok på mobil og PC

Har du også HMS-håndboken i permformat slik som Ove? Da er det på tide å teste ut SmartDoks HMS-håndbok på mobil og PC.

SmartDoks HMS-håndbok er tilgjengelig på mobil, er brukervennlig, lett å komme i gang med, og vil være til god hjelp med det viktige HMS-arbeidet.

På samme måte som iPhone satte standarden på framtidens smarttelefoner, ønsker programvareselskapet SmartDok å sette standarden for hvordan en HMS-håndbok skal fungere for bygg & anleggsbransjen.

Enkelt å sette opp, enkelt å bruke og tilgjengelighet er nøkkelordene, sier selskapet.

Brukervennlighet er det viktigste, og i følge SmartDok er HMS-håndboken intet unntak. Løsningen vil som alle andre SmartDok produkter være tilgjengelig både fra PC-en på kontoret og ikke minst ute på bygge- og anleggsplassen, oppe på fjellet og andre plasser ute i felten, via mobil eller nettbrett.

– Allerede i første versjon tilfredsstiller den kravene som stilles i Forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter også kalt internkontrollforskriften, sier Salgssjef i SmartDok, Per Tore Hansen.

Per Tore Hansen HMS håndbok

Salgssjef i SmartDok, Per Tore Hansen gleder seg sammen med mange i bygge- og anleggsbransjen, som nå kan ta i bruk HMS-håndboken på mobil og PC.

Finn enkelt frem til prosedyrer

SmartDok skryter av løsningen og sier at brukerne nå vil enkelt finne fram til aktuelle prosedyrer for den jobben som skal utføres.

– En vil også kunne lese nærmere på relevante lover og forskrifter, og ha tilgang til et godt og oversiktlig organisasjonskart med definert HMS-ansvar og roller med kontaktinformasjon.

– I tillegg til dette vil en finne info om hva som er viktig for bedriften man jobber i – hvilke HMS-mål har vi og hvordan når vi disse? sier Hansen.

– Alt dette, og i tillegg muligheten til å rapportere avvik og RUH, gjøre en Sikker Jobb Analyse på PC eller mobil, samt internkontroll og årlig revidering av HMS håndboka, gjør at SmartDok sin HMS-håndbok sammen med alle de andre gode løsningene i SmartDok, vil kunne være en svært god og nyttig løsning for bedrifter i mange typer bransjer, forteller han.

Arbeider finner frem rutinene for arbeid i høyden via mobil

Å ha rutinene lett tilgjengelig via mobil vil gjøre din arbeidsplass sikrere. Her ser vi Martine finner frem rutinene for arbeid i høyden i SmartDok sin HMS-håndbok.

En HMS-håndbok i hht forskrift

En HMS-håndbok som brukes aktivt, vil kunne være til god hjelp med det viktige HMS-arbeidet i din virksomhet.

– En HMS-håndbok bør være brukervennlig og lett tilgjengelig for alle i virksomheten enten man jobber på kontor, på en bygge- og anleggsplass eller langt oppe på fjellet.

– Den bør også inneholde informasjon som vil være nyttig i den praktiske hverdagen, og denne informasjonen bør også lett kunne oppdateres ved behov, sier Hansen videre.

SmartDok sin HMS-håndbok inneholder alle deler ovenfor og tilfredsstiller de kravene som stilles i Forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon.

Arbeidsgiver skal drive et løpende og systematisk arbeid for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet i sin virksomhet og målet har vært å lage et produkt som vil hjelpe våre nye og eksisterende kunder med dette.

Lett å komme i gang

HMS er et bredt og stort fagområde og for mange kan dette oppleves som overveldende og uoversiktlig. SmartDok har løst dette med brukervennlighet og ferdige maler og tekst.

-Vi kan trøste de som gruer seg til å begynne med HMS-arbeidet at vår HMS-håndbok inneholder forslag til tekst som man kan velge å beholde slik de er, redigere og tilpasse det til sin virksomhet eller bytte ut hele teksten og erstatte det med egen tekst, sier Per Tore.

– Vi at mener alle som velger vår HMS-løsning sparer mye tid og mye arbeid!

Ett eksempel er “HMS-mål”. Hva betyr dette og hvordan skal man dokumentere det? Vi har da laget eksempler på noen HMS-mål og en hjelpetekst som forteller deg hvordan man går fram.

HMS håndbok på mobil

Ove som vi ble kjent med i videoen i starten av artikkelen har ikke klart å legge fra seg sjokoladeboller, VHS og disketter, men HMS på perm det har han sluttet med. Nå er det kun mobil som gjelder for Ove.

Eksempel på bruksområder

HMS-håndboken har sammen med eksisterende løsninger, mange gode og nyttige løsninger og funksjoner som vil hjelpe virksomheter med det viktige HMS-arbeidet.

Noen eksempler:

 • HMS-policy, HMS-mål og handlingsplan
 • Organisasjonskart med HMS-ansvar og roller
 • Verneombudstjenesten
 • Risikovurdering
 • SJA – Sikker Jobb Analyse
 • Rapportering av uønskede hendelser (RUH)
 • Oppsett for SHA-plan
 • HMS-egenerklæring
 • Lover og forskrifter
 • Prosedyrer og instrukser
 • Internkontroll, årlig revidering
SmartDok HMS håndbok

HMS-håndbok som du har tilgjengelig uansett hvor du er.

SmartDok forenkler din hverdag og gir deg økt lønnsomhet

SmartDok har i tillegg timeregistrering, vare og massetransport-modul, elektronisk mannskapsliste, verktøyoversikt, ressursplanlegger, ordrer, maskinoversikt, rodeliste, kjørebok i tillegg til integrasjonsmuligheter med bl.a. Visma Lønn, Visma.net, PowerOffice GO, Autogear, for å nevne noen av de mange, mange mulighetene med SmartDok 🙂