Evy skal være med å løfte vårt HMS-system og vårt eget HMS-arbeid

Mange forbinder HMS med noe trøttende som bedriften og de ansatte er pålagt å jobbe med. HMS-arbeidet er kanskje det viktigste din bedrift foretar seg, og det har Evy Olsen, vår nye HMS-rådgiver, tenkt å løfte frem.

Vår nye HMS-rådgiver i SmartDok Evy Olsen, har på rekordtid markert seg som en svært viktig ressurs for vårt HMS-system og eget HMS-arbeid.

Evy Olsen motiveres av en meningsfull hverdag og har funnet drømmejobben hos SmartDok

Mange forbinder HMS med noe trøttende som bedriften og de ansatte er pålagt å jobbe med. HMS-arbeidet er kanskje det viktigste din bedrift foretar seg, og det har Evy Olsen, vår nye HMS-rådgiver, tenkt å løfte frem.

Bygge- og anleggsbransjen er en av bransjene som årlig har mange alvorlige ulykker og det ønsker Evy være med på å forebygge.

– Min motivasjonen ligger i å bidra til å hindre alvorlige ulykker og spare liv, det gir alle oss i SmartDok en meningsfull arbeidshverdag, sier Evy Olsen om jobben som HMS-rådgiver i SmartDok.

Evy er født og oppvokst i Nittedal, men beveget seg gradvis nordover via sykepleieutdanning i Trondheim, arbeid innenfor psykiatri i Tromsø, og endte så til slutt opp i Alta.

– Her i Alta endte jeg opp med å studere organisasjon og ledelse, IT og prosjektledelse, samt stifte familie og jobbe både innenfor det kommunale systemet, i privat spesialisthelsetjeneste og bedriftshelsetjeneste.

Med det regner vi med at Evy er ferdig med vandringen nordover og at vi har kapret dama til odel og eie.

Bjørn Tore var læreren

Da Evy gikk på Høgskolen i Finnmark, som den da het i 2001, var Gründer og daglig leder av SmartDok, Bjørn Tore Hagberg en av lærerne hennes. På dette tidspunktet var ikke SmartDok kommet på tegnebrettet, og at Evy en dag skulle jobbe som HMS-rådgiver i et selskap skapt av programmeringslæreren var noe utenkelig.

– Jeg så ikke SmartDok-jobben komme da jeg studerte IT, men har siden fulgt med på Ascella og videre på SmartDok, og tenkt at dersom det dukker opp en jobb i min gate der, så vil jeg ha den!

– Jeg valgte å avslutte IT studiet etter ett år, mye fordi det kom tvillinger inn i livet. Kompetansen fra studiet gav jobbmuligheter og gjorde meg mer uredd og innovativ i IT-hverdagen i helsevesenet, slår hun fast.

Hvorfor SmartDok?

Som troll i eske dukket så jobben opp på SmartDok som Evy kunne tenke seg.

Kan du si noe mer om hvorfor du søkte?

HMS er et stort og viktig felt der man aldri blir utlært. Det å kunne jobbe med HMS er utviklende for meg faglig sett, og viktig i alle bransjer for å forebygge skader og arbeidsrelaterte belastninger av ulik art.

– Dette er noe jeg brenner for å bidra med. SmartDok som system er et godt verktøy i våre kunders arbeid med HMS og det er meningsfylt å kunne bidra til godt HMS arbeid ved hjelp av en brukervennlig programvare.

Hva er inntrykket så langt?

– SmartDok består av trivelige ansatte med mye kompetanse som daglig jobber på mange ulike måter for å videreutvikle produktet SmartDok og gi rask og god service til kundene.

– Dette gjør arbeidshverdagen min variert og artig. Er også imponert over graden av kundeinvolvering og måten å håndtere forbedringsforslag og ønsker fra våre kunder på.

Evy Olsen HMS-rådgiver

En HMS-rådgiver som ikke sitter på en sitteball er ikke en ekte HMS-rådgiver har vi blitt fortalt. Evy leverer selvsagt her.

Jobber med sertifiseringer

En av oppgavene til Evy er å være med på videreutviklingen av SmartDoks HMS pro. Der har hun fokus på det HMS faglige og hvordan systemet kan bidra til å forenkle og motivere til det gode HMS arbeidet ute i bransjen.

– I tillegg jobber jeg med HMS og sertifiseringer internt i SmartDok AS. Vi jobber for å bli Miljøfyrtårn og klargjør også vårt eget HMS- og kvalitetssystem for sertifiseringene ISO 9001, 14001 og 45001 som er ledelsessystemer for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø.

– Dette arbeidet vil involverer alle ansatte og gir oss en utrolig fin mulighet til å bli bedre kjent med hverandre og med alle prosessene i bedriften, hvordan de henger sammen, og hvordan de kan forbedres. Som alle bedrifter har vi et spennende forbedringspotensiale i vårt eget HMS arbeid og i prosessene for øvrig.

Et verktøy for å forebygge ulykker

Hva tenker du er bra med SmartDok sitt HMS-system?

– Det at arbeiderne kan ha HMS verktøyene med seg i lomma er en styrke ved SmartDok. Lett tilgjengelig, lett å bruke.

Evy trekker også frem mulighetene med å administrere systemet og at det er enkelt å komme i gang med.

– I tillegg får bedriften ut gode rapporter som er nyttige blant annet for å evaluere eget HMS arbeid, legger hun til.

I tiden som kommer blir hun å bruke mye tid på å lytte til kundebehov, og å se på hvordan vi kan videreutvikle HMS pro til det beste for kundene.

– God bruk av SmartDok HMS pro gir godt HMS arbeid som igjen forebygger uønskede hendelser hos våre kunder slik kan vi bidra til å få ned antall ulykker og nestenulykker.

Til slutt ønsker hun å komme med en oppfordring.

– Til de som vurderer å søke jobb i SmartDok. Nøl ikke. SmartDok og Alta er gode plasser å jobbe og leve, sier hun til slutt.

Har du lyst å jobbe i SmartDok?

SmartDok vokser stadig og vi er nå 50 engasjerte kolleger i Norge og Sverige. Hovedkontoret vårt er lokalisert i moderne og trivelige lokaler i Alta sentrum. Vi er hele tiden på utkikk etter dyktige og trivelige kollegaer.

Besøk vår karriereside for å lese mer