Hva er egentlig god timeføring? Vi belyser prosessen rundt registrering av timer og gir deg noen praktiske tips om gode rutiner.

Dårlige rutiner ved timeregistrering kan felle et prosjekts lønnsomhet. Hvordan er dine timeføringsrutiner?

Mange bygg- og anleggsbedrifter sliter med å ha full oversikt over antall brukte timer på hvert prosjekt. Dette går både utover effektiviteten og lønnsomheten, og i verste fall kan det ende med kroken på døra for hele bedriften.

Hva kan vi i SmartDok hjelpe deg med slik at du ikke havner i en vanskelig posisjon?

Vi i SmartDok hjelper dine ansatte å registrere timer mye enklere med vår brukervennlige app, og ikke minst forenkle arbeidet for administrasjonen med lønn og faktura, forteller Inger Lise Isaksen, som jobber i Customer Success teamet i SmartDok.

Modulen for timeregistreringen i SmartDok er grunnlaget for hele produktet, og er standard funksjonalitet i appen straks du har kjøpt en grunnlisens. Men hvordan brukes denne modulen egentlig? Har du tenkt på at måten du fører timene i din bedrift på kanskje ikke er den beste måten å gjøre det på?

Tenk deg å jobbe på et kontor der de ansatte daglig og ukentlig kommer innom med nye permer fulle av RUH-rapporter, timelister eller liknende.

Vokser dungen med papir kjappere enn byggeprosjektet ditt? Da er det på høy tid å ta tilbake kontrollen!

God timeføring i app (for ansatte)

Vi har tatt en prat med Inger Lise Isaksen om nettopp dette. Hun hjelper daglig bedrifter med å lykkes.

– Du som ansatt er et viktig ledd i bruken av SmartDok og i bedriften du jobber i – det er du som vet best hvor lenge du har jobbet, hva du har jobbet med og hvor du har vært.

Hun forteller at de arbeidstimene du sender inn i SmartDok påvirker ikke bare ditt eget lønnsgrunnlag, men det kan også ofte påvirke hva bedriften kan fakturere ut til kundene på utførte jobber.

– Jo flinkere og mer nøye du er å sende inn registreringer, jo tryggere kan administrasjonen være på at de får fakturert alt som har foregått på prosjektene. Slik skaper du og dine kolleger en arbeidsplass i morgen også – satt det litt på spissen!