Sammen med MEF lanserer vi nå medlemsbedriftens nye HMS/KS-system!

Endelig kan MEF-medlemmene ta i bruk det nye HMS/KS-systemet som erstatter dagens KSMEF. Den nye løsningen som nå er ute i første versjon ligger innbakt i SmartDok og befinner seg dermed i kjente omgivelser for mange i bransjen. Produktet heter SmartMEF.

I februar 2021 skrev MEF og SmartDok en avtale om om å sammen lage et nytt HMS/KS-system for medlemsbedriftene. Halvannet år etter at signaturen ble satt på papiret er systemet endelig klart for å lanseres ut til alle MEF sine medlemmer.

Dette er første versjon av SmartMEF, og det vil komme mer funksjonalitet ved kommende oppdateringer.

Først: Hva er SmartMEF?

SmartMEF er MEF sitt HMS/KS-system og er et system utviklet for MEF sine medlemsbedrifter og er et ledd i en felles satsing på kvalitetssikring og HMS. SmartMEF inneholder MEF-skjemamaler, MEF-dokumentmaler, bedriftstilpassede dokumenter fra KSMEF, SJA, RUH, bildedokumentasjon og dokumentsenter.

Lanserer noe med stor verdi for kundene

Daglig leder i SmartDok, Bjørn Tore Hagberg er glad for at løsningen endelig er på plass for MEF sine medlemsbedrifter.

Først og fremst er det godt at vi endelig kan lansere noe som gir verdi for kundene. Alt arbeidet som er gjort det siste halvannet året er jo bortkastet om det ikke bunner ut i noe som brukes, og så lenge det ikke er lansert blir det jo heller ikke brukt. Deretter blir det selvsagt spennende å se hvordan det blir tatt i mot og faktisk fungerer for de som skal bruke dette, sier han.

Hva betyr dette for SmartDok?

– Vi startet opp i 2005 med å lage løsninger nettopp for anleggsbransjen og den første vi da tok kontakt med var Arne Berg i MEF og lanserte SmartDok ideen for han. Det er derfor ekstra morsomt å se at vi nå har fått til en samarbeidsavtale med MEF på det som var grunnideen i SmartDok.

– Sammen med MEF og deres medlemsbedrifter har vi nå alle muligheter til å videreutvikle dette ennå mer og gjøre hverdagen enklere for alle maskinentreprenører. Dette samarbeidet er derfor gull for oss i SmartDok da det ikke finnes noen andre med så mye kompetanse på bransjen som nettopp MEF innehar, legger han til.

Også MEF sin MEFs fagsjef for klima og miljø, Egil Kvingedal er strålende fornøyd med at produktet er lansert.

Det er gledelig over å endelig være i gang med å kunne tilby SmartMEF til medlemmene. Smartdok har gjennom det siste halvannet året jobbet hardt sammen med MEF for å komme dit vi er nå, sier Egil.

Enn for MEF, hva betyr det for dere?

– For MEF betyr dette at vi kan fortsette med å opprettholde et tidsriktig tilbud om et malsystem innenfor KS, HMS og systemsertifiseringer til vår medlemmer.

Enn for medlemmene av MEF?

Det å ha et verktøy som SmartMEF betyr trygghet for medlemmene. I dette verktøyet finnes det maldokument og funksjoner som gjør at en enkelt kan bygge opp og tilfredsstille kravene til dokumentasjon enten gjennom myndighetskrav, egne krav eller krav fra oppdragsgiver i prosjekter. Dette er med på å skape en trygghet for både bedriften og de som er brukere av systemet ute på prosjektene.

En enklere hverdag

SmartDok har vært gode på å forenkle hverdagen, og da spesielt for de ute i felten i følge Bjørn Tore Hagberg.

Vi har en App som er veldig enkel å bruke i følge våre kunder. Nå når innholdet (som MEF står for) også er av første klasse, så gjør det jo hverdagen mye enklere for både de på kontoret og ute i felten.

Tilbakemeldingene går iallefall ut på at SmartDok både på web og App er mye enklere å bruke. For de som tidligere brukte både SmartDok og KSMEF, så trenger man nå kun å forholde seg til ett system, sier Hagberg.

Egil Kvingedal trekker frem at en nå ikke lenger er avhengig av MS-Office slik som i KSMEF.

– Mange av våre medlemmer har brukt både SmartDok og KSMEF tidligere, nå kan de får det samme tilbudet i en løsning. Her kan en kombinere SmartMEF sammen med andre moduler i Smartdok om en ønsker det.

I konstant utvikling

At SmartMEF er lansert betyr ikke på noen måter at produktet er ferdigutviklet. Det betyr at produktet er godt nok til å slippes ut til massene, og at det vil komme flere nyttige funksjoner etter hvert.

Nå skal vi først og fremst lansere det som er avtalt, så må vi nok gjøre små justeringer slik at dette går mest mulig knirkefritt. Etterhvert vil det nok dukke opp både forslag på forbedringer på det som er og ikke minst forslag nye ting som burde vært i løsningen. Da er det godt å samarbeide med MEF på å prioritere de viktigste tingene, sier Hagberg.

– Vi lever i et samfunn hvor det stilles stadig større krav til bransjen både innenfor digitalisering, dokumentasjon og forbedringer. MEF følger denne utviklingen og vil vedlikeholde og se på utviklingsmulighetene sammen med SmartDok når behov og krav endrer seg, legger Egil til.

Aktuelt om SmartMEF

Aktuelt om SmartMEF