Integrasjoner i SmartDok

Vi samarbeider med Axaz for å koble systemer sammen, raskt og enkelt!

SmartDok har inngått et samarbeid som muliggjør leveranse av moderne og kostnadseffektive integrasjonsløsninger mellom SmartDok-plattformen og øvrige systemer i virksomheten.
SmartDok partner Axaz

Daniel Klemetsen, Business Developer i Axaz og Muqaddes Aftab, partneransvarlig i SmartDok håper avtalen kan bære frukter for brukere av SmartDok.

Hvorfor Axaz?

Samarbeid med Axaz muliggjør leveranse av moderne og kostnadseffektive integrasjonsløsninger mellom SmartDok-plattformen og øvrige systemer i virksomheten. Dette gjør det mulig å effektivisere databasert arbeidsflyt og akselerere digitale initiativer, og dermed få enda mer gevinst ut av å bruke SmartDok.

– Samarbeid med Axaz betyr at kundene våre kan koble systemer sammen, raskt og enkelt. Kundene våre bruker i dag flere systemer som dekker forskjellig type behov. SmartDok ønsker å være fleksible overfor sine kunder som ønsker en mer effektiv hverdag og bedre dataflyt mellom sine systemer. Vi er derfor glad for å ha en kompetent integrasjonspartner som Axaz med på laget, sier Muqaddes.

Hvem er Axaz?

Axaz er en anerkjent integrasjonspartner som effektiviserer og automatiserer prosesser gjennom å skape sømløs dataflyt på tvers av alle systemer; både on-prem og i skyen. I følge Gartner er plattformen Axaz benytter ansett som en av de aller beste integrasjonsplattformene på markedet, og den gjør det mulig å skape en fremtidsrettet og robust integrasjonsarkitektur.

Hvilke muligheter gir det brukere av SmartDok?

Dette åpner for mange nye muligheter for kunder av SmartDok, blant annet:

  • Fri dataflyt mellom SmartDok og virksomhetens systemer vil kunne vise relevant data i SmartDok, som f.eks. informasjon om prosjekt, kunde, timefangst, maskinforbruk, service intervaller m.m
  • Prosjektkoordinering vil kunne løses i SmartDok, slik at de ute i felt får nødvendig informasjon fortløpende fra administrasjonen
    Mulighet for å automatisere fakturagrunnlag basert på data fra forskjellige datakilder
  • Egne PowerBI dashboards med visualisering av data fra hele organisasjonen
  • Tilgjengeliggjøring av API-er for kunder og leverandører, som bidrar til å bryte ned datasiloer, tilgjengeliggjøre data og automatisere prosesser
  • Håndtering av masterdata (én sannhet for viktige data) som øker datakvaliteten i hele virksomheten og fjerner problemer med duplikater av data i forskjellige systemer

Løser behov “as a service”

Axaz er en ny type leverandør av forretningsbehov og satser tungt på å hjelpe bedrifter med å bli mer datadrevet og endringsdyktige. De har en litt annen leveransemodell enn de tradisjonelle IT-leverandørene, hvor både teknologi, utvikling og forvaltning blir ivaretatt. I en digital verden som beveger seg i et hurtig tempo må behov realiseres raskere og løsningene må skape mer verdi for å opprettholde et konkurransefortrinn.

– Vi løser forretningsbehov “as a service”, som betyr at vi forvalter løsningene for våre kunder gjennom en lisensmodell. Vi selger ikke hoder, vi selger tjenester der driveren er verdi fremfor timer,  sier Daniel Klemetsen, Business Developer i Axaz.

Leveransemodellen gir kundene høy grad av kontinuitet, transparens og forutsigbarhet, noe som var viktig for oss i valget av partner. Ved hjelp av fremtidsrettet skyteknologi, agile arbeidsmetodikker og rett kompetanse realiserer de kundenes forretningsbehov raskt og kostnadseffektivt. Leveranser fra Axaz skjer i oppdelte sprinter som gir god oversikt over fremdrift og kostnader, og de lover at verdi realiseres mye raskere enn vanlig grunnet de verktøyene de har spesialisert seg på.

Konseptet med “integrasjon som en tjeneste”

Mange virksomheter bruker et stort utvalg av systemer, applikasjoner og plattformer, men får ikke utnyttet potensialet grunnet kvaliteten på integrasjonene. Dette skaper datasiloer, usammenhengende arbeidsflyter og man ser ofte behov for dupliserende arbeid som kunne vært gjort automatisk. Noen organisasjoner investerer tungt i integrasjoner som gir dataflyt mellom systemer, men som krever betydelig arbeid og store investeringer av tid og penger for å gjøre endringer.

Ruben Jenssen Azax

Ruben Jenssen, Delivery Manager på integrasjon

– Arkitekturmessig anbefaler vi en integrasjonsplattform mellom systemene og dataplattformen fordi det er mer robust og effektivt med tanke på endringer, både av systemer, men mest med tanke på prosesser som man automatiserer. Dette fordi hvert enkelt system kobles til plattformen i stedet for den typiske “spagetti-arkitekturen, og vi lager da forretningslogikken i selve integrasjonslaget, sier Ruben Jenssen, Delivery Manager på integrasjon i Axaz.

Det blir også mye mer oversiktlig i forhold til drift og forvaltning, som igjen gjør det mer kostnadseffektivt enn den mer tradisjonelle metoden, legger han til.

Axaz tilbyr løsninger innen API-management, som gjør at man kan bryte ned datasiloer og frigjøre data, i tillegg til å tilgjengeliggjøre API-er for tredjeparter. Formålet er å flytte mye av interaksjonen med kunder og leverandører fra mail og telefon, over til system-til-system så begge parter sparer ressurser.

Masterdata (én sannhet for viktig data) blir også håndtert i integrasjonslaget, så man slipper registering av samme data i flere systemer, samt at man unngår feil og duplikater.

Kom i gang med med “The Connected Business”

Vi er overbevist om at dette samarbeidet åpner for mange spennende muligheter for brukere av SmartDok, og vi bidrar gjerne med å sparre om muligheter.

For å komme i gang med “The Connected Business” så kan kundene våre ta kontakt med oss i SmartDok, hvor man sammen finner et tidspunkt for en times videomøte. SmartDok vil ta med to representanter fra Axaz som bidrar med innovasjonskraften som skal til for å få en mer automatisert hverdag. Møtet er selvfølgelig helt kostnadsfritt og uforpliktende.