Nettbaserte regnskapsprogram

Er det meste av rapportering automatisert, evt hvor mye er manuelt arbeid?

– Vi henger fortsatt litt etter med automatisk rapportering. Blant annet fører vi timer og kjørebok fortsatt manuelt. Utover dette så går det meste automatisk, med EHF inn- og utfakturering, mva-rapportering, bankbetalinger osv. 

– Som nevnt i forrige punkt så er inntektsperiodiseringen blitt bedre, og gjøres sånn sett automatisk ved ordinær fakturering. Kostnadsperiodiseringer må fortsatt gjøres manuelt og er noe vi stort sett kun prioriterer ved årsavslutningen.

Nettbaserte regnskapsprogram har bidratt til at årsavslutningsprosessen går fortere, ved at man har bedre tilgang til regnskapet og kan derfor gi raskere tilbakemeldinger til regnskapsfører om endringer. 

– Samtidig er det lettere å holde oversikten i prosjektøkonomien og man kan raskt gjennomgå og oppdage feil i fordelinger av kostnader. Regnskapsfører og revisor har også tilgang til programmet, som gjør at årsavslutningen går smidigere for alle. 

Enkel sjekkliste for årsoppgjøret

Før du går i gang i med selve årsregnskapet er det viktig å foreta en årsavslutning. Dette innebærer at du gjennomgår ulike sjekkpunkter i regnskapet og «stenger ned» forrige regnskapsår. Det som er viktig i årsavslutningen er å gå gjennom regnskapet, finne og lukke åpne poster (reskontro) og se til at regnskapet er klart for videre behandling.

  • Sjekk at alle fakturaer og bidrag er lagt, og alle kjøp og salg er registrert, i regnskapet ditt.
  • Sjekk at du har oversikt over alle avtaler mellom aksjonærer og selskapet.
  • Periodiser, som vil si å føre inntekter og kostnader i riktig periode.
  • Avskrive. Når du har avskrivning i regnskapet, skal du legge ved skjema for dette med skattemeldingen.
  • Balansen i regnskapet – se over og dokumenter at dette stemmer.
  • Se over regnskapet, og se sjekk at alt er korrekt.

For mer informasjon om Årsavslutning, anbefaler vi deg å lese Visma eAccounting sin regnskapsskole, som du finner her!