HMS/KS-systemet til SmartDok gir deg mulighet til å ta bilder og f.eks dokumentere fylling av diesel, for deretter å sende dette til ledelsen i firmaet ditt. Dette gir komplett oversikt i begge ender.

I det landsdekkende firmaet V&T Entreprenør er drivstoff-problematikken høyst relevant, og daglig leder Tom Egeli ønsker å belyse hvordan de bruker fotodokumentasjon til å få kontroll på drivstofforbruket.

– Vi har en stor tank, og for hver gang det fylles på en av bilene så tas det et bilde av telleverket både før og etter du har fylt, samt av registreringsnummeret – og så sendes det inn via telefonen.

Dette er en veldig god og viktig dokumentasjon for oss, og ikke minst veldig enkelt for de ansatte å gjøre. Tidligere har vi forsøkt å rable dette ned på Excel-ark eller tilsvarende, men det blir ikke fulgt opp, forteller Tom.

Dette gir selskapet en uvurderlig oversikt over forbruket, og en mulighet til å spare inn kostnader på drivstoff. 

– Vi har i år bestilt diesel i henhold til den dokumentasjonen som er kommet inn. Vi kan gå tilbake i tid flere måneder, og ser nøyaktig hvor mange liter som er igjen på tanken – dette er gull verdt for oss.

Vi har tidligere tatt en prat med Ingarö Schakt i Stockholm. De fortalte om en langt enklere hverdag med bedre oversikt over drivstofforbruket, etter at de tok i bruk SmartDok.

Les mer om far og sønn Borgh og deres erfaringer her.