Et digitalt verktøy for rapportering av RUH og gjennomføring av SJA kan spare liv.

God HMS i en bedrift er avhengig av at alle medarbeidere gir beskjed om det som ikke er trygt og sikkert slik at gode tiltak kan settes i verk.

Registrering av Uønskede Hendelser

I SmartDok har vi funksjonen RUH, Registrering av Uønskede Hendelser. Dette er funksjonen for å rapportere det som går galt og det som holdt på å gå galt. Hensikten er å finne tiltak så det ikke skjer igjen.

Tenk om du holder på å få et verktøy i hodet fra en som arbeider over deg i et stillas, men så gikk det bra. Du registrerer det ikke inn, og uka etter får en kollega en drill i hodet og blir hardt skadet. Dersom du hadde tatt deg tiden til å rapportere inn når ulykken nesten var ute, ville trolig kollegaen sluppet å bli skadet.

Ledelsen måtte da sørget for at hendelsen ble gått igjennom, sett over hva som holdt på å skje, hva grunnen var og hva som måtte gjøres for å sikre at det ikke skulle skje med deg eller noen andre. På den måten ville dere fått på plass rutine for hjelmbruk og utstyr for sikring av verktøy mot fall fra stillas.

God HMS i en bedrift er avhengig av at alle medarbeidere gir beskjed om det som ikke er trygt og sikkert slik at gode tiltak kan settes i verk.

Brødrene Ødegaard er dyktige med RUH

Pål Marius som HMS/KS-ansvarlig i selskapet og har sett stor nytte i å jobbe godt med RUH. Det er i følge han en av de viktigste delene av bedriftens HMS-arbeid.

Brødrene Ødegaard er dyktige med RUH

Pål Marius som HMS/KS-ansvarlig i selskapet og har sett stor nytte i å jobbe godt med RUH. Det er i følge han en av de viktigste delene av bedriftens HMS-arbeid.

Brødrene Ødegaard i Fredrikstad mener å jobbe med HMS er viktig for sluttproduktet, og har et stort fokus på uønskede hendelser.

Jeg ønsker å trekke frem RUH som er et hett tema hos oss om dagen, forteller Pål Marius.

Der bruker vi en veldig god løsning i SmartDok som lar oss ta bilder, føre inn hva som har skjedd, og komme med forslag til korrigerende tiltak.

– Dermed kan den ansvarlige sende ut svar og sette i gang tiltak veldig kjapt.

– Vi kan også følge med på behandlingstiden på hver RUH, noe som setter litt press på den ansvarlige, sier han til slutt.

Forebygge ved bruk av Sikker Jobb Analyse (SJA)

Å risikovurdere egen bedrifts aktiviteter er lovpålagt og i grunnmuren til et HMS-system skal det alltid ligge en kartlegging og risikovurdering som fører til risikoreduserende tiltak i form av f.eks rutiner og sjekklister som skal følges i de ulike arbeidsoperasjonene. I tillegg kan det være arbeidsoperasjoner som krever en ekstra gjennomgang og da er et digitalt verktøy for SJA kjærkomment.

HMS-leder Elisabeth Kjørmo i V&T Entreprenør har funnet SJA-funksjonen i SmartDok som svært nyttig, og en viktig del av deres HMS-arbeid.

V&T Entreprenør i Egersund bruker HMS/KS i SmartDok i sitt daglige HMS-arbeid. Selskapet har fått på plass gode rutiner, noe som har resultert i et komplett ledelsessystem og tre ISO-sertifiseringer.

– Det er blitt mye enklere å følge opp Sikker Jobb Analyse via SmartDok. Til sammenligning om en har det på papir, som resulterer i at en ikke klarer å få de registrert inn og heller ikke følge opp på samme måten, som når man har alt inne i ett system, forteller HMS-leder Elisabeth Kjørmo i V&T Entreprenør.

– Nå har vi kontroll på hvem som har signert, og dersom det er noe som mangler så er det enkelt å gi tilbakemelding om det er noe som burde vært annerledes.

Kontakt oss i SmartDok for å komme i gang med vårt HMS/KS-system.