Data er for oss et virkemiddel til å gjøre de verktøyene vi har bedre

Den digitale tidsalder skyller over anleggsbransjen, men for å lykkes må løsningene støtte opp om bransjens behov

Robotene kommer! Sier man. Og de kommer i vår bransje.

For å belyse temaet om digitalisering og nødvendigheten med å ta i bruk verktøyene for å henge med i tiden har vi tatt en snakk med Fredrik Tronhuus, kommunikasjonssjef i MEF.

– Vi i Maskinentreprenørenes forbund (MEF) organiserer 2 300 maskinentreprenører i hele Norge. I sum sysselsetter disse bedriftene 40 000 personer og skaper verdier for drøyt 90 mrd kr, forteller Fredrik.

Den typiske medlemsbedriften i MEF har rundt regnet 20 ansatte. Noen mindre. Og noen veldig store.

– På mange måter kan man si at anleggsbransjen har hengt litt etter våre næringsmessige brødre i byggebransjen. Vi føler det kanskje ikke selv, men jeg tror vi kommer til å ta igjen mye av det byggebransjen har brukt det siste tiåret på av digitale verktøy. Stordata. BIM.

Robotene kommer! Sier man. Og de kommer i vår bransje.

– Når jeg sier ordet «robot» så mener jeg ikke nødvendigvis autonome kjøretøy som får jobben gjort mens en ingeniør drikker kaffe på brakka – jeg mener tekniske og digitale hjelpemidler som lar oss samle og prosessere enorme mengder data på kort tid, sier Fredrik.

Fredrik Tronhuus i MEF
Fredrik Tronhuus i MEF

Data er for oss et virkemiddel til å gjøre de verktøyene vi har bedre

Fredrik Tronhuus, kommunikasjonssjef i MEF mener anleggsbransjen er på full fart inn i en smartere digitaliseringsalder.

Fredrik Tronhuus i MEF

Data er for oss et virkemiddel til å gjøre de verktøyene vi har bedre

Fredrik Tronhuus, kommunikasjonssjef i MEF mener anleggsbransjen er på full fart inn i en smartere digitaliseringsalder.

Marginene er presset

Regnskapstallene for anleggsbransjen viser en netto driftsmargin på drøyt 4,9 pst. Marginene er med andre ord presset.

– Mange gjør det godt, men ser vi over det hele og sammenligner oss med andre store næringer i norsk økonomi, så er det helt klart pressede marginer i vår bransje

Det betyr at hver kubikk teller. Og det er nettopp her digitalisering er en del av løsningen.

Maskinene er dyre – både i drift og stillstand. Den som overlever er enten han som jobber seg halvt ihjel eller driver veldig godt.

– Jeg håper og tror de fleste legger seg på det siste, sier Fredrik.

I anleggsbransjen er man vant til å se stiknings-ingeniørene løpe rundt i felt og måle punkt-for-punkt, med en slags pinne i hånda.

En del av dette kan med dagen teknologi løftes opp i en liten drone som måler et anlegg på noen få minutter. Med millioner av punkter i skyen.

Et eksempel var da MEF-medlemmet Marthinsen & Duvholt bygget ny fylkesvei i Tønsberg.

– Noen hundre meter veianlegg ble på en halvtimes flytur og noen timer databehandling til en komplett punktsky på 32 millioner punkter, forteller Fredrik.

Et omfang som naturligvis hadde vært fullstendig uaktuelt å innhente med manuelle midler. Veien ble overlevert et halvt år før avtalt.

Grunnarbeid Vest i Bergen
Grunnarbeid Vest i Bergen sparer tid og penger med smartere dokumentasjon.

Grunnarbeid Vest

Kraften i verktøyene kommer selvsagt når alt blir satt inn i en sammenheng

Med slike punktskyer får man et oppdatert bilde av terrenget som du kan masse-beregne mot. Byggemøter på brakka blir noe helt annet når alle kan se det samme og at det er oppdatert mot situasjonen ute på anlegg. Ikke et teknisk navn på en liste over planlagte tiltak.

For å hente maks ut må den informasjonen helt ut til han som fører stikka på maskinen. Det har mye å si om man tar ut noen centimeter for mye langs en hel trasé for å være helt sikker, når man ganger opp med kubikk og kilometer på lastebil.

Fredrik gir oss et eksempel på hva smart teknologi kan spare inn.

– La oss si at en kubikk koster 300 kr å håndtere og transportere. Bygger man en vei som er femten meter bred og en kilometer lang så kan noe så lite som et masseuttak på 10 cm akkumulere seg til kostnader på 450 000,- kr. Bare i massehåndtering. La oss si det er 20 cm for mye.

– Da snakker vi en million i for høye kostnader.

En drone til 60 000 blir ganske rimelig når man ser summene det fort er snakk om i vår bransje.

Det kan være forskjellen mellom sorte og røde tall i regnskapet. Da har det noe å si at en har verktøy til å overvåke uttak og sikre at han som fører stikka på maskinen har informasjonen om hvor han skal sette den.

Ove og Jan Martin Eriksen i Eriksen Maskin
Ove og Jan Martin Eriksen i Eriksen Maskin

– Nå er det blitt mye enklere å dokumentere!

– Vi har tatt i bruk det nye HMS/KS-systemet til MEF, SmartMEF og opplever det som brukervennlig og logisk, sier brødrene Ove og Jan Martin i Eriksen Maskin.

Ove og Jan Martin Eriksen i Eriksen Maskin

– Nå er det blitt mye enklere å dokumentere!

– Vi har tatt i bruk det nye HMS/KS-systemet til MEF, SmartMEF og opplever det som brukervennlig og logisk, sier brødrene Ove og Jan Martin i Eriksen Maskin.

Smartere HMS/KS sikrer og forbedrer hverdagen

Tidligere var KS-systemer ofte en ringperm på brakka som inneholdte skjemaer som i beste fall ble fylt ut med kulepenn.

Rapportering direkte og live fra arbeidsstedet skaper kvalitet og tryggere arbeidsplasser.

– MEF har lenge hatt eget medlemstilbud til medlemmene innenfor HMS/KS, og i 2022 har vi fått på plass en moderne løsning på HMS/KS levert gjennom SmartDok, kalt SmartMEF.

– Dette sikrer og forbedrer hverdagen for våre entreprenører!

Anleggsbransjen er en bransje som har høy risiko. Det brukes tungt materiell, det er masser i bevegelse og risiko som må håndteres.

Dette må også kunne dokumenteresførst og fremst for å unngå skader og dødsfall – men også for å kunne vise hvilke vurderinger som er gjort når uhellet først er ute. Og til læring for å unngå at hendelser gjentar seg, sier Fredrik.

Avslutningsvis sier Fredrik at det er en bransje som virkelig kommer til å merke at den digitale tidsalderen skyller inn over bransjen.

– Da er vi avhengig av å ha med oss teknologer som forstår våre behov, og sikrer at vi har de verktøyene vi trenger med robuste og sikre løsninger.

Har du lyst til å komme i gang med SmartDok sin smarte løsning? Les mer her!

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere