Marie Elisabeth hos Harald Nilsen AS

SmartMEF er lansert og tilgjengelig for alle MEF-medlemmer!

Nå er tiden inne for å komme i gang med MEF sitt nye HMS/KS-system, SmartMEF.

SmartMEF erstatter KSMEF

MEF anbefaler alle sine medlemmer å ta i bruk det nye HMS/KS-systemet som erstatter dagens KSMEF. SmartMEF inneholder alle skjemaene og malene du er vant med, men i et smartere system og mye enklere å bruke.

Fra 31. mars 2023 vil det ikke være mulig å opprette nye prosjekter i det gamle KSMEF-systemet.

– Her er det viktig å bruke tiden godt, få etablert systemet i SmartMEF og ta ut den dokumentasjonen en trenger å ha med seg videre fra KSMEF. Vi oppfordrer derfor alle til å starte implementeringen av SmartMEF nå, sier Egil Kvingedal, Fagsjef klima og miljø i MEF i siste nyhetsbrevet sendt fra MEF.

Over 700 MEF-medlemmer er i gang med SmartMEF

Egil Kvingedal er fornøyd med at mange av medlemmene er i gang med det nye systemet.

Over 700 MEF-medlemmer er i gang med SmartMEF

Egil Kvingedal er fornøyd med at mange av medlemmene er i gang med det nye systemet.

Er du MEF-medlem og har HMS/KS Pro i SmartDok allerede?

Bruker du allerede HMS/KS Pro i SmartDok og er MEF-medlem, kan du ta i bruk SmartMEF kostnadsfritt. Det eneste du trenger å gjøre er å aktivere SmartMEF. Aktivering gjør du gjennom denne linken.

Dersom du har bedriftstilpassede Word-dokumenter i KSMEF som enten er relativt få eller utdaterte, så anbefaler vi og MEF at dere heller bedriftstilpasser de oppdaterte dokumentmalene som nå ligger klare direkte i SmartMEF. Dette vil da også kunne være starten på din årlige revisjon.

Har du imidlertid et større antall oppdaterte bedriftstilpassede Word-dokumenter som du ønsker å ta med videre inn i SmartMEF, kan dette ordnes via en egen importfunksjon.

Er du MEF-medlem, men har ikke SmartDok?

Er du MEF-medlem og ønsker å fortsette og bruke deres HMS/KS-system, men ikke har SmartDok? Ingen problem, vi hjelper deg i gang og sørger for at du fortsatt har tilgang til MEFs HMS/KS-system, nå i ny drakt og mye mer brukervennlig. Ta kontakt med oss her for demo eller mer informasjon på SmartMEF.

Du er ikke medlem av MEF, men ønsker SmartMEF

For å kunne bruke SmartMEF må du være MEF-medlem.

Vi anbefaler alle å søke medlemskap i MEF. Fordelene er mange, blant annet advokatbistand, handelsavtaler og tilgang på relevante dokumenter og skjemaer via SmartMEF. Søk om medlemskap her!

Når medlemskapet er på plass kan du komme i gang med SmartMEF og SmartDok.

Om du ikke ønsker eller ikke kan få medlemskap i MEF, så kan du ta i bruk vårt HMS-system i SmartDok, som inneholder mye av den samme funksjonaliteten som SmartMEF, men uten MEF sine oppdaterte skjemamaler og dokumenter.

Bestill vårt HMS-system her!

– Nå er det blitt mye enklere å dokumentere!

– Vi har tatt i bruk det nye HMS/KS-systemet til MEF, SmartMEF og opplever det som brukervennlig og logisk, sier brødrene Ove og Jan Martin i Eriksen Maskin.

– Nå er det blitt mye enklere å dokumentere!

– Vi har tatt i bruk det nye HMS/KS-systemet til MEF, SmartMEF og opplever det som brukervennlig og logisk, sier brødrene Ove og Jan Martin i Eriksen Maskin.

Hva er SmartMEF?

SmartMEF er MEF sitt HMS/KS-system utviklet for MEF sine medlemsbedrifter og er et ledd i en felles satsing på kvalitetssikring og HMS. SmartMEF inneholder MEF-skjemamaler, MEF-dokumentmaler, bedriftstilpassede dokumenter fra KSMEF, SJA, RUH, bildedokumentasjon og dokumentsenter.

MEFs fagsjef for klima og miljø, Egil Kvingedal er glad for at medlemmene nå kan få tilgang til det nye systemet.

Det er gledelig å endelig være i gang med å kunne tilby SmartMEF til medlemmene. SmartDok har gjennom det siste halvannet året jobbet hardt sammen med MEF for å komme dit vi er nå, sier han.

Enn for MEF, hva betyr det for dere?

– For MEF betyr dette at vi kan fortsette med å opprettholde et tidsriktig tilbud om et malsystem innenfor KS, HMS og systemsertifiseringer til vår medlemmer.

Enn for medlemmene av MEF?

Det å ha et verktøy som SmartMEF betyr trygghet for medlemmene. I dette verktøyet finnes det maldokument og funksjoner som gjør at en enkelt kan bygge opp og tilfredsstille kravene til dokumentasjon enten gjennom myndighetskrav, egne krav eller krav fra oppdragsgiver i prosjekter. Dette er med på å skape en trygghet for både bedriften og de som er brukere av systemet ute på prosjektene.

Kom i gang med SmartMEF her!

Data er for oss et virkemiddel til å gjøre de verktøyene vi har bedre

Fredrik Tronhuus, kommunikasjonssjef i MEF mener anleggsbransjen er på full fart inn i en smartere digitaliseringsalder.

Data er for oss et virkemiddel til å gjøre de verktøyene vi har bedre

Fredrik Tronhuus, kommunikasjonssjef i MEF mener anleggsbransjen er på full fart inn i en smartere digitaliseringsalder.

Smartere HMS/KS sikrer og forbedrer hverdagen

Tidligere var KS-systemer ofte en ringperm på brakka som inneholdte skjemaer som i beste fall ble fylt ut med kulepenn.

Rapportering direkte og live fra arbeidsstedet skaper kvalitet og tryggere arbeidsplasser, sier kommunikasjonssjef i MEF Fredrik Tronhuus.

– MEF har lenge hatt eget medlemstilbud til medlemmene innenfor HMS/KS, og i 2022 har vi fått på plass en moderne løsning på HMS/KS levert gjennom SmartDok, kalt SmartMEF.

– Dette sikrer og forbedrer hverdagen for våre entreprenører!

Anleggsbransjen er en bransje som har høy risiko. Det brukes tungt materiell, det er masser i bevegelse og risiko som må håndteres.

Dette må også kunne dokumenteresførst og fremst for å unngå skader og dødsfall – men også for å kunne vise hvilke vurderinger som er gjort når uhellet først er ute. Og til læring for å unngå at hendelser gjentar seg, sier Fredrik.

Avslutningsvis sier Fredrik at det er en bransje som virkelig kommer til å merke at den digitale tidsalderen skyller inn over seg.

– Da er vi avhengig av å ha med oss teknologer som forstår våre behov, og sikrer at vi har de verktøyene vi trenger med robuste og sikre løsninger.

Har du lyst til å komme i gang med SmartDok sin smarte løsning? Les mer her!

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere