Når du tar bilder i SmartDok kan du legge ved både GPS-referanse og vegreferanse

Å legge ved GPS-koordinater og vegreferanse i bildene gjør en det lettere å finne, identifisere, dele og bruke bildene i dokumentasjon og rapportering. Ukentlig  sendes det inn tusenvis av bilder i SmartDok som dokumenterer arbeid som er utført, skal utføres, avvik, eller andre bruksmål.

Bildene er koblet til prosjektet ditt, og de kan dermed lett identifiseres og kan være svært nyttig for å finne bilder fra et bestemt område eller for å finne bilder som viser et bestemt element på bygge og anleggsplassen.

Bildedokumentasjon er et nyttig verktøy for å dokumentere arbeid utført i anleggsbransjen fordi det gir visuell bevissthet om hva som er gjort på byggeplassen. Bilder gir en umiddelbar forståelse av hva som er skjedd på et bestemt tidspunkt, og kan være enkel å sammenligne med andre tidspunkter for å vise endringer eller fremdrift.

I tillegg til å sende ved GPS og vegreferanse, kan en også tegne og beskrive på bildene en sender inn i SmartDok.

I tillegg kan bildedokumentasjon brukes for å kommunisere med andre om prosjektet. For eksempel kan bilder av ferdige arbeider brukes for å vise kundene hva som er gjort, og bilder av pågående arbeider kan brukes for å informere om hva som skal gjøres i fremtiden.

Bildedokumentasjon kan også være nyttig for å dokumentere kvaliteten på arbeidet som utføres. For eksempel kan bilder av sveisearbeid eller annet kritisk arbeid brukes for å vise at arbeidet er utført i henhold til spesifikasjonene.

Dokumenterer med bilder

– Med bildedokumentasjonen i SmartDok er det enkelt for oss å finne fram igjen slik at vi kan dokumentere jobben som er utført, forteller Nina Helene Karlstrøm i GraveTjenesten AS.

Dokumenterer med bilder

– Med bildedokumentasjonen i SmartDok er det enkelt for oss å finne fram igjen slik at vi kan dokumentere jobben som er utført, forteller Nina Helene Karlstrøm i GraveTjenesten AS.

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere