SmartDok er et digitalt dokumentasjonsverktøy for byggenæringen som gir flere fordeler enn tradisjonelle metoder for å håndtere byggeprosjekter.

 Økt effektivitet, bedre samarbeid, høyere sikkerhet, bedre revisjonskontroll og kostnadseffektivitet

SmartDok brukes i dag av 3500 bygge- og anleggsbedrifter, og av disse er over 1000 direkte mot byggenæringen. Alt fra enkeltmannsforetak til større byggentreprenører har tatt i bruk systemet for å få kontroll på prosjektene, mannskapet og HMS-arbeidet på en enkel måte. Hva er det som gjør at SmartDok passer så bra til disse bedriftene?

Profesjonelt og effektivt

SmartDok er en verdifull investering for å håndtere byggeprosjekter på en mer profesjonell og effektiv måte.

Profesjonelt og effektivt

SmartDok er en verdifull investering for å håndtere byggeprosjekter på en mer profesjonell og effektiv måte.

1. Effektivitet

SmartDok lar deg enkelt organisere og tilgjengeliggjøre all dokumentasjon relatert til et prosjekt på ett sted, noe som gir bedre oversikt og kontroll over prosjektet. Dette gir deg muligheten til å jobbe mer effektivt og redusere risikoen for å gå glipp av viktige detaljer.

2. Samarbeid

SmartDok gir deg mulighet til å dele og samarbeide om dokumenter med andre personer eller team involvert i prosjektet, uavhengig av hvor de befinner seg. Dette gjør det lettere å kommunisere og samarbeide om prosjektet, og reduserer risikoen for misforståelser.

3. Revisjon

SmartDok gir deg mulighet til å holde oversikt over revisjoner av dokumentene, noe som gir deg mulighet for å se endringer, når de ble gjort, og hva endringene var. Dette gir deg muligheten til å holde oversikt over prosjektet og prosjektets historikk.

4. Kostnadseffektivitet

SmartDok kan hjelpe med å spare penger ved å effektivisere håndteringen av dokumenter, redusere papirbruken, øke samarbeidet, øke sikkerheten, gi rask tilgang til informasjon og gi bedre oversikt og kontroll over prosjektet.

Et digitalt dokumentasjonsverktøy for byggenæringen.

5. Sikkerhet

SmartDok gir deg mulighet til å lagre dokumenter i skyen, noe som gir deg tilgang til dem fra hvor som helst, når som helst. Dette gir deg også en høyere grad av sikkerhet for dokumentene dine, da de er beskyttet mot fysiske skader eller tap.

6. HMS-arbeid

a. Muligheten til å dele og samarbeide om dokumenter med andre personer eller team involvert i prosjektet, uavhengig av hvor de befinner seg. Dette gjør det lettere å kommunisere og samarbeide om sikkerhetsprosedyrer og -protokoller, noe som kan bidra til å redusere risikoen for ulykker og andre hendelser.

b. SmartDok gir deg muligheten til å organisere og tilgjengeliggjøre all HMS-relatert dokumentasjon på ett sted. Dette gir deg muligheten til å ha en god oversikt over hva som er gjort og hva som gjenstår å gjøre, noe som gir deg muligheten til å jobbe mer effektivt og redusere risikoen for å gå glipp av viktige detaljer.

c. SmartDok gir deg muligheten til å holde oversikt over revisjoner av HMS-dokumenter, noe som gjør det mulig for deg å se endringer, når de ble gjort, og hva endringene var. Dette gir deg muligheten til å holde oversikt over prosjektet og å oppdage eventuelle feil raskt, noe som kan bidra til å redusere risikoen for ulykker og andre hendelser.

d. SmartDok gir deg muligheten til å generere rapporter basert på dataene som er lagret i systemet. Dette gir deg muligheten til å få en rask og enkel oversikt over hva som er gjort og hva som gjenstår å gjøre i forhold til HMS-arbeidet, noe som gir deg muligheten til å jobbe mer effektivt og redusere risikoen for å gå glipp av viktige detaljer.

Det er et veldig nyttig verktøy for oss i hverdagen

For å få full kontroll på prosjektet har byggeleder i DVS Entreprenør, Roy Vidar SmartDok tatt i bruk SmartDok.

Det er et veldig nyttig verktøy for oss i hverdagen

For å få full kontroll på prosjektet har byggeleder i DVS Entreprenør, Roy Vidar SmartDok tatt i bruk SmartDok.

Smartere HMS/KS sikrer og forbedrer hverdagen

Tidligere var KS-systemer ofte en ringperm på brakka som inneholdte skjemaer som i beste fall ble fylt ut med kulepenn.

Rapportering direkte og live fra arbeidsstedet skaper kvalitet og tryggere arbeidsplasser.

SmartDok har en moderne løsning på HMS/KS.

– Dette sikrer og forbedrer hverdagen for alle ute på prosjektet!

Byggebransjen er en bransje som har høy risiko. Det brukes tungt materiell, det er masser i bevegelse og risiko som må håndteres.

Dette må også kunne dokumenteresførst og fremst for å unngå skader og dødsfall – men også for å kunne vise hvilke vurderinger som er gjort når uhellet først er ute. Og til læring for å unngå at hendelser gjentar seg, sier salgssjef i SmartDok, Anders Josefsson.

Har du lyst til å komme i gang med SmartDok sin smarte løsning? Les mer her!

Se hvordan SmartDok kan gjøre din arbeidshverdag smartere