Mange arbeidstakere som bruker åndedrettsvern ved sveising, kan være dårligere beskyttet enn de tror

– Verneutstyr som brukes feil øker risikoen for helseplager og alvorlig sykdom, sier avdelingsdirektør Stig Magnar Løvås i Arbeidstilsynet.

Tidligere publisert hos Arbeidstilsynet

I 2022 gjennomførte Arbeidstilsynet 288 tilsyn ved virksomheter som jobber med forskjellige former for sveising. Formålet med tilsynene var å bidra til å redusere helsefarer ved arbeidet. 

Puster man inn røyk og gass som oppstår under sveising, øker faren for blant annet luftveisirritasjoner, astmaplager, KOLS og lungekreft.

Les hele saken her