Forenkling og digitalisering av offentlige innkjøpsprosesser øker effektiviteten og transparensen i anskaffelser

Bygg- og anleggsbedrifter som leverer tilbud til det offentlige vil fra årsskiftet få strengere krav knyttet til klima- og miljøhensyn.

  • Har din bedrift et bevisst forhold til det konkurransefortrinnet det gir å ha en systematisk tilnærming til bærekraft?
  • Kan dere slå i bordet med et tilbud som beviser at dere har kontroll?
  • Kan en Miljøfyrtårnsertifisering være noe for dere?

Fra 1. januar 2024 trer det nye anskaffelsesverket i kraft i Norge. Dette er en revisjon av det eksisterende anskaffelsesregelverket, og innebærer en rekke endringer og forbedringer.

Les hele saken her