Oppsett, oversikt og rapportering i SmartDoks avvikshåndteringssystem

Når registrerte du sist en uønsket hendelse? Husk at du bør rapportere inn alle avvik, nestenulykker, uønskede hendelser, ulykker m.m. for å lære av hendelsene og unngå at det gjentar seg.

RUH er en del av SmartDoks standardiserte avvikshåndteringssystem. Innholdet er i stor grad ferdig definert, men du har store tilpasningsmuligheter for hvordan din bedrift ønsker å sette opp rapporteringen på firmanivå.

Les mer om dette her.