De nye sertifiseringskriteriene i bygge- og anleggssektoren tar sikte på å fremme bærekraftig bygging

Bygg- og anleggsindustrien står overfor økende press for å forbedre bærekraften i sine prosjekter. For å møte dette behovet, har det blitt utviklet nye miljøfyrtårnkriterier som setter standarder for grønn og miljøvennlig bygging.

Disse kriteriene ikke bare reduserer miljøpåvirkningen, men også bidrar til økonomisk effektivitet og kvalitetsforbedring i byggeprosjekter.

Les mer om dette her.