Start det nye året med full kontroll på dokumentasjonen. Vi hjelper deg i gang!

2024 er like om hjørnet og vi står klare til å hjelpe deg i gang med digital dokumentasjon av timer, lønn, prosjekt og HMS.

Vi har satt opp et par punkter hvorfor det kan være lurt å komme i gang med digital dokumentering allerede i dag

  • Bruk tiden før årsskiftet til å gjøre seg kjent med systemet
  • For noen bedrifter kan investering i ny programvare før årsslutt ha skattemessige fordeler, som avskrivninger eller skattefradrag
  • Ha hele grunnlaget for prosjektregnskap for 2024 i SmartDok
  • Når det nye året starter er det som regel fullt trykk. Bruk heller desember til implementering for da har du bedre tid
  • Regnskapsførere liker å ha samme system og rutiner på hele regnskapsåret
  • Å ha SmartDok på plass tidlig hjelper din bedrift med å planlegge bedre og ha mer nøyaktig budsjettstyring for det kommende året

Les mer om dette her.