Nestleder i MEF, Roger Ingebrigtsen, forteller om bransjens utfordringer i dyrtida

Det skjer mye spennende i Hovseterdalen i Oslo, hvor Vann- og avløpsetaten har bestilt full rehabilitering av vann- og avløpsledninger. Hovedentreprenør på stedet er Braathen Landskapsentreprenør AS med sitt dedikerte fokus på nullutslipp og elektrifisering av maskinparken.

Da vi besøkte prosjektet, tok vi en prat med prosjektleder Glenn Wiik fra avdeling Infrastruktur. Glenn ga oss et innblikk i selskapets visjon, dagens arbeid i Hovseterdalen, samt deres satsing på nullutslipp og hvordan de dokumenterer med digitale hjelpemidler.

Les mer om dette her.