Løkse Maskin AS – eksperter i graving for fiber, tele og strøm, bruker SmartDok for nøyaktig oversikt og effektiv arbeidsflyt i alle prosjekter, året rundt.

Daglig leder Bjørn Løkse understreker viktigheten av SmartDok. Systemet har hjulpet dem å holde styr på prosjektene, spesielt når det kommer til dokumentasjon.

– Vi lever i en «kravstor dokumentasjonstid», og uten systemer som SmartDok kan det være vanskelig å oppfylle alle kravene, sier Bjørn.

Bjørn forteller hvor avgjørende god dokumentasjon er i anleggsbransjen.

– Da vi jobbet med grunnarbeidet for en gymsal, leverte vi over 1100 bilder og sjekklister direkte fra SmartDok. For oss var det aldri et spørsmål om å få betalt, sier han.

Han trekker frem de betydelige dokumentasjonskravene fra spesielt kommunene.

Dokumentasjonskravet her er knallhardt! Det kan være utfordrende, og man kan rive seg i håret av og til. Men valget er enkelt: Enten følger man kravene eller ender opp med å krangle og potensielt ikke få betalt. For vår del har det vært veldig lite støy takket være vår grundige dokumentasjon.

Og nettopp her ligger mye av suksessen til Løkse Maskin, og hvorfor selskapet har en høy status hos sine kunder.

Les mer om dette her.