Bærekraftig fremtid: Engasjerte bedrifter blir resertifisert som et Miljøfyrtårn, styrker sitt miljøengasjement og forplikter seg til grønnere praksis. 🌿

Vi hjelper deg til å bli resertifisert som et Miljøfyrtårn på en effektiv, hyggelig og lærerik måte!

Miljøfyrtårn logo

Kontinuerlig forbedring av miljøprestasjonene vil være et hovedtema i dette digitale kurset. Fra og med 1. januar 2024 stilles det større miljøkrav i forbindelse med offentlige anskaffelser. 

Dette kurset gir dere hjelp til å etablere en enda mer bærekraftig praksis, redusere miljøpåvirkningen og oppfylle samfunnsansvar. Resertifisering som et Miljøfyrtårn sikrer et verdifullt og anerkjent miljøsertifikat som kan brukes i anbudsprosesser.

Nye kriteriesett for bygg og anlegg ble lansert 17. august 2023. De nye kriteriene for bygg og anlegg dekker bransjens miljøaspekter både i drift og i verdikjeden – og vil hjelpe din virksomhet med å redusere klimautslipp og bli rustet for fremtidens endringer. For dere som skal resertifiseres i 2024 gjelder de nye kriteriene. Vår HMSK-rådgiver Jonatan Moe vil dra dere trygt gjennom denne prosessen og hjelpe dere med de nye kriteriene.

– Jeg ser at flere virksomheter trenger litt hjelp til å forstå og implementere de nye kriteriene for bygg og anlegg ved resertifisering. Derfor er det gledelig at vi nå kan tilby hjelp med dette! Vi legger opp kurset til å være effektivt, hyggelig og lærerikt. Mitt inntrykk er at mange setter pris på å utveksle erfaringer med andre bedrifter på kursene vi avholder, sier Jonatan.

Les mer om dette her