Verneombud

Verneombudets viktige rolle i arbeidslivet

Verneombudet er arbeidstakernes representant i arbeidsmiljøspørsmål. Verneombudets oppgave er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Dette innebærer å jobbe for å skape et trygt og sunt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere.

Les mer om dette her