Arbeidsmiljøet er en viktig faktor for både arbeidstakernes helse og trivsel, og for virksomhetens økonomi. Derfor er det viktig at alle på en arbeidsplass bidrar til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Ansvaret for HMS-arbeidet er fordelt på ulike roller i virksomheten.
Den viktigste rollen har arbeidsgiveren.

Les mer om dette her