Miljøfyrtårn – en stor fordel for bedrifter

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for bedrifter som jobber aktivt for å redusere miljøpåvirkningen sin. Ordningen er utviklet av Stiftelsen Miljøfyrtårn, og er basert på en rekke miljøkrav som bedriftene må oppfylle for å få sertifisering.

Det er mange fordeler for bedrifter som blir Miljøfyrtårnsertifisert. Disse fordelene kan deles inn i tre hovedkategorier:

  • Miljømessige fordeler
  • Økonomiske fordeler
  • Renommémessige fordeler

Les mer om dette her