Hvordan Brødrene Gudbrandsen mestrer moderne anleggsdrift med SmartDok og ProAdm

På Lena i Østre Toten kommune finner vi Brødrene Gudbrandsen, et selskap som har vært en del av den norske anleggsbransjen i nesten trekvart århundre. De har ikke bare overlevd i en konkurransepreget bransje, men også blomstret, takket være en smart blanding av tradisjonelle verdier og moderne teknologi.

Vi tok en prat med prosjektsjef Rolf Anders Faraas og anleggsleder Håvard Lundby om hvordan de bruker digitale hjelpemidler for å holde kontroll på prosjektene.

Les mer om dette her