Risikovurdering og SJA: To viktige verktøy for å forebygge arbeidsulykker

Målet med både risikovurdering og SJA er å bidra til å redusere risikoen for ulykker og helseskader på arbeidsplassen, men de brukes på ulike tidspunkter.

Risikovurdering

Risikovurderingen skal omfatte alle arbeidsoppgaver og aktiviteter i virksomheten, og den skal gjennomføres regelmessig. Arbeidsgiver skal da involvere de ansatte i en systematisk kartlegging og vurdering av alle forhold i arbeidet som kan føre til personskader, helseplager eller arbeidsrelatert sykdom.

Risikovurderinger inngår som en del av det systematiske HMS-arbeidet i alle bedrifter. Det skal også gjøres en risikovurdering ved endringer som kan ha betydning for risikoforholdene og ved innkjøp av maskiner og utstyr, som kan ha betydning for helse, arbeidsmiljøet og sikkerheten i virksomheten.

Les mer om dette her