Arbeidstilsynet er en norsk statlig etat som har ansvar for å følge opp at arbeidsmiljøloven og andre lover og forskrifter som gjelder arbeidsforhold, blir fulgt.

Arbeidstilsynet har et bredt spekter av oppgaver, og kan hjelpe både arbeidsgivere og arbeidstakere med en rekke spørsmål og utfordringer i tillegg til å føre tilsyn.

Les mer om dette her.