Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et norsk statlig forvaltningsorgan

DIBK ble opprettet i 2004. Direktoratet har ansvar for å sikre at bygg og anlegg i Norge er trygge, miljøvennlige og tilfredsstiller lovkrav.

Organisasjon og ansvarsområde

DIBK er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet. Direktoratet har om lag 150 ansatte, fordelt på kontorer i Oslo, Bergen og Tromsø.

DIBK har ansvar for følgende områder:

  • Saksbehandling av byggesaker
  • Tilsyn og kontroll av bygg og anlegg
  • Utvikling av byggtekniske forskrifter
  • Informasjon og veiledning

Les mer om dette her.