En forutsetning for et godt arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er viktig for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Det er en forutsetning for helse, trivsel og produktivitet. Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiveren å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Verneombudet er arbeidstakernes representant i denne sammenhengen.

Les mer om dette her.