I det systematiske og kontinuerlige HMS-arbeidet i din bedrift er kommunikasjon, bevisstgjøring og ansvarliggjøring viktige elementer

I den forbindelse er det blant annet nødvendig å kunne dokumentere og spore at ansatte har mottatt og lest viktig informasjon. 

For å gjøre denne prosessen enklere og mer oversiktlig lanserer SmartDok nå lesebekreftelser. Dette gjør det mulig å opprette lesebekreftelse på et hvilket som helst dokument i en håndbok (prosjektnivå og firmanivå), og velge hvem av dine ansatte som skal motta en forespørsel om å bekrefte at de har lest denne. Status kan du følge opp underveis og i ettertid via en helt ny oversiktsside.

Les mer om dette her.