Arbeidsmiljøloven (AML) kapittel 2 pålegger arbeidsgiveren et omfattende ansvar for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for sine ansatte

Dette ansvaret er basert på et systematisk HMS-arbeid som involverer både arbeidsgiver og arbeidstakere. I denne dybdeartikkelen analyserer vi arbeidsgivers plikter i HMS-arbeidet, basert på innhold fra lovdata.no.

Les mer om dette her.