En trussel mot Norges fremtid!

Bygge- og anleggsbransjen er en av Norges viktigste næringer, og står for en betydelig del av verdiskapningen og sysselsettingen i landet. Men bransjen står overfor en rekke utfordringer, og en av de største er et omfattende udekket kompetansebehov.

Hvor mange mangler kompetanse?

NHOs kompetansebarometer for 2023 viser at 7 av 10 bedrifter i bygge- og anleggsbransjen har et udekket kompetansebehov. Dette betyr at de ikke har tilgang til den kompetansen de trenger for å drive sin virksomhet på en effektiv og bærekraftig måte.

Les mer om dette her.