Bedrifters plikt til internkontroll

I Norge har alle bedrifter som er omfattet av arbeidsmiljøloven en plikt til å gjennomføre systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid).

Dette er regulert av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).

Les mer om dette her.