Ifølge norsk arbeidsmiljølovgivning har alle en plikt til å medvirke til et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Hva er et HMS-system?

Et HMS-system er beskrivelsen av, og verktøyene for, å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det skal bidra til å forebygge uønskede hendelser og skader, og til å fremme et godt og trygt arbeidsmiljø.

Les mer om dette her.