For mange oppleves timeregistrering som en uoversiktlig og kjedelig prosess, noe som igjen vanskeliggjør arbeidet for lønnsavdelingen.

Les mer om dette her.