AMU er et partssammensatt organ med representanter fra både ledelsen og arbeidstakerne, og skal bidra til at bedriften følger gjeldende lover og regler om arbeidsmiljø.

Hvem må ha AMU?

  • Alle virksomheter med minst 30 arbeidstakere har plikt til å opprette et AMU.
  • Virksomheter med mellom 10 og 30 ansatte skal også ha AMU hvis en av partene (ledelsen eller arbeidstakerne) krever det.
  • Arbeidstilsynet kan også bestemme at en virksomhet med under 10 ansatte skal ha AMU, dersom det er nødvendig for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø.

Les mer her