I virksomheter med minst 30 arbeidstakere er etablering av AMU et lovkrav, og i virksomheter med 10-30 ansatte kan det etableres dersom en av partene krever det.

Les mer her