En SJA (Sikker Jobb Analyse) er et verktøy for å kartlegge farer og risikoer knyttet til en spesifikk arbeidsoppgave. En risikovurdering er en mer generell vurdering av risikoen i en virksomhet.

SJA kan i noen tilfeller brukes som et supplement til risikovurdering, men kan ikke erstatte den.

Les mer her