En tillitsvalgt har ikke, etter loven, noen rolle knyttet til HMS-arbeidet i en virksomhet. 

Les mer her