Arbeidstilsynet gir veiledning, men det er ikke alltid enkelt å forstå regelverket og avgjøre om BHT er relevant for din bedrift.

Denne artikkelen tar sikte på å gi en utfyllende oversikt over behovet for BHT, basert på informasjon fra Arbeidstilsynet.

Les mer om dette